Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2021-11-10)   SIGNIFY

Signify wzywa do szybszego przejścia na wydajne energetycznie, zintegrowane oświetlenie LED

W ramach inicjatywy „Race to Zero”, zmierzającej do osiągnięcia zerowych emisji dwutlenku węgla, firma Signify wzywa światowych przywódców i liderów biznesu do szybszego przejścia na wydajne energetycznie, zintegrowane oświetlenie LED.

 

 

Globalne emisje dwutlenku węgla rosną w bezprecedensowym tempie, a ceny energii na całym świecie osiągają historyczne szczyty. Dlatego właśnie teraz ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd jest to, aby światowi przywódcy i liderzy biznesu uczestniczący w konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zobowiązali się do osiągnięcia ambitniejszych celów w walce ze zmianami klimatu. Signify, światowy lider branży oświetleniowej, rekomenduje szybkie przejście na wydajne energetycznie, zintegrowane oświetlenie LED [1] , co pozwoli przyspieszyć ograniczanie emisji CO2  oraz proces cyfryzacji z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów. Światowi przywódcy i liderzy biznesu powinni skoncentrować się na przeprowadzeniu zmian, które przyniosą szybkie efekty i wpłyną zarówno na profesjonalny, jak i konsumencki rynek oświetlenia.

 
  • Zastosowanie wydajnego energetycznie oświetlenia LED pozwoli państwom ograniczyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 roku
  • Światowi przywódcy powinni skoncentrować się na przeprowadzeniu zmian, które przyniosą szybkie efekty i wpłyną zarówno na profesjonalny, jak i konsumencki rynek oświetlenia
  • Przejście na „zielone” oświetlenie LED na globalnym rynku profesjonalnym może zmniejszyć emisje CO2 o ponad 553 mln ton i oszczędzić łącznie 177 mld euro rocznie na kosztach elektryczności


Minęła ponad dekada od wystosowania przez Signify apelu na rzecz wycofania konwencjonalnych żarówek z użycia na całym świecie, a dzisiaj firma wzywa do przejścia na wydajne energetycznie, zintegrowane oświetlenie LED, które powinno stać się nowym standardem w zakresie „oświetlenia o ogólnym zastosowaniu” [2]. Krok ten przyczyni się do realizacji planów odbudowy gospodarczej na całym świecie, takich jak Europejski Zielony Ład oraz amerykański Plan Tworzenia Miejsc Pracy, a także wypełnienia zobowiązań podjętych w ramach Porozumienia paryskiego.
 
Apel Signify jest również zgodny ze stanowiskiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W niedawno opublikowanym raporcie „NetZero by 2050” („Zerowe emisje netto do 2050 roku”) rekomenduje ona, aby „udział oświetlenia LED w ogólnej sprzedaży żarówek osiągnął 100% we wszystkich regionach świata do 2025 roku” oraz aby przestrzeganiu minimalnych norm wydajności energetycznej towarzyszyło wprowadzenie inteligentnych metod sterowania urządzeniami.
 
Według badań Signify, przejście na oświetlenie LED na rynku profesjonalnym, może ograniczyć emisje CO2 o 553 mln ton, czyli tyle, ile w ciągu roku może przetworzyć 25 mld drzew. Oznacza to również oszczędność energii równą 1 132 TWh, co stanowi równowartość rocznego zużycia energii elektrycznej przez 494 mln gospodarstw domowych. W ten sposób na kosztach elektryczności można łącznie oszczędzić 177 mld euro rocznie [3].

 

„W ciągu obecnej dekady, do 2030 roku, światowi przywódcy będą zmuszeni podjąć zdecydowane kroki, aby osiągnąć zerowe emisje netto do roku 2050. Za ich zobowiązaniami muszą iść konkretne działania, które przyniosą realne efekty w krótkim i średnim terminie” – powiedział Brian Motherway, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej w Agencji IEA. – „Naszym zdaniem przejście na wydajniejsze energetycznie technologie to jedna z kluczowych metod, które pomogą nam wygrać wyścig ku zerowym emisjom”.

 
 
Podwojenie tempa remontów budynków do 3% rocznie
 
Wymiana oświetlenia – jeden z najszybszych i najmniej uciążliwych aspektów remontów budynków i infrastruktury – pozwala ograniczyć ilość energii zużywanej na oświetlenie budynków nawet o 80%, zmniejszyć emisje dwutlenku węgla oraz obniżyć koszty. Dzięki przejściu bezpośrednio na zintegrowane systemy oświetlenia, państwa mogą również przyspieszyć realizację swoich planów w dziedzinie cyfryzacji. Oznacza to szybsze wdrożenie inteligentnych technologii w budynkach rządowych, przemysłowych oraz gospodarstwach domowych na całym świecie, co przyniesie znaczące korzyści w zakresie wydajności pracy, zdrowia i dobrego samopoczucia, a także cyfrowych innowacji. Ponadto wprowadzenie zmian w prawie budowlanym pozwoli przyspieszyć tempo remontów budynków na świecie.

 

„Interwencyjne działania, takie jak przejście na energię odnawialną, przynoszą pożądane efekty dopiero po określonym czasie, natomiast wdrożenie oszczędzających energię technologii może w natychmiastowy sposób rozwiązać wiele palących problemów energetycznych, z jakimi zmaga się świat, takich jak braki w dostawach elektryczności i paliwa czy podwyżki cen. Możemy zacząć działać już dziś poprzez przyspieszenie przejścia na wydajne energetycznie oświetlenie, podwojenie tempa remontów budynków w ciągu roku oraz mobilizowanie konsumentów do samodzielnego wprowadzania znaczących zmian wspierających wyścig ku zerowym emisjom” – powiedział Eric Rondolat, Dyrektor Generalny Signify. – „Działania zmierzające do poprawy wydajności zużycia energii umożliwią zmniejszenie emisji, a jednocześnie pozwolą oszczędzać pieniądze przedsiębiorstwom i konsumentom, a także tworzyć nowe miejsca pracy.”

 
 
Zwiększanie świadomości wśród konsumentów
 
Również konsumenci mogą odegrać ważną rolę w ograniczaniu emisji CO2  dzięki przejściu na inteligentne technologie domowego oświetlenia i inne ultra wydajne innowacje oświetleniowe. Aby zwiększyć świadomość tych zagadnień oraz przyspieszyć proces, Signify wzywa do tworzenia kampanii informacyjnych podkreślających korzyści płynące z oświetleniowych innowacji oraz do przeznaczenia części funduszy zarezerwowanych na odbudowę gospodarczą na wymianę oświetlenia w domach na szczeblu gminnym.
 
Pełna wymiana oświetlenia w gospodarstwach domowych pozwoli na zmniejszenie zużycia elektryczności i ograniczenie emisji CO2, a także obniżenie rachunków za prąd.
 

[1] „Zintegrowane oświetlenie LED” oznacza oświetlenie LED, którym można zarządzać i sterować poprzez aplikacje.
 
[2] „Oświetlenie ogólnego zastosowania” oznacza oświetlenie stosowane na co dzień, takie jak żarówki i oprawy oświetleniowe do zastosowań domowych i profesjonalnych (np. oświetlenie biur, budynków komercyjnych, sklepów, stadionów, dróg i ulic, mostów, parków, tuneli itp.). Uznaje się, że konwencjonalne oświetlenie pozostanie w sprzedaży i będzie wykorzystywane w specjalistycznych zastosowaniach, w których przypadku nie ma alternatywy w postaci LED.
 
[3] Przedstawione globalne dane są oparte na symulacji w ramach modelu zastępowania konwencjonalnych punktów świetlnych znanego jako „Green Switch”. Jest to realizowany przez Signify program zmierzający do ułatwienia konsumentom przejścia na wydajne energetycznie produkty, systemy i usługi oświetleniowe. Wszystkie przedstawione dane mają charakter poglądowy i są oparte na prognozach oraz założeniach.

 

Treści powiązane:Komentarze: