Oświetlenie profesjonalne | tereny miejskie  (2021-07-07)   SIGNIFY

Zastosowanie oświetlenia LED może pomóc UE w osiągnięciu zerowych emisji, oszczędzić budżet i tworzyć nowe miejsca pracy

Według szacunków, na terenie UE oświetlenie odpowiada za ok. 10% zużycia elektryczności. Badania przeprowadzone przez firmę Signify pokazują, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł światła oświetleniem LED może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. w Unii Europejskiej.

 


Przejście na tę technologię pomoże ponadto 27 krajom członkowskim w spełnieniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu i wypełnieniu swoich zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego.
 
Zastąpienie 2,3 mld konwencjonalnych opraw oświetleniowych stosowanych w UE oświetleniem LED pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 50,9 mln ton [1], co odpowiada ilości dwutlenku węgla pochłanianej w ciągu roku przez 2,3 mld drzew, które mogłyby stanowić las większy niż terytorium Wielkiej Brytanii. Oszczędność prądu wyniosłaby wówczas 188,5 TWh, co stanowi równowartość corocznego zużycia prądu w 51,8 mln gospodarstw domowych, czyli ponad jednej czwartej wszystkich gospodarstw domowych w UE. Dzięki temu na przestrzeni jednego roku możliwe jest zaoszczędzenie w 27 krajach członkowskich 40 mld euro na kosztach energii. Ponadto na każdy milion euro zainwestowany w renowacje energetyczne budynków w UE powstaje średnio 18 miejsc pracy [2].
 
Modernizacja profesjonalnego oświetlenia, obejmującego systemy oświetleniowe w biurach i kompleksach przemysłowych, na drogach i w parkach, a także w sklepach i hotelach, może ograniczyć emisję CO2 nawet o 42 mln ton. Ponadto jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów renowacji budynków, pozwalający na największe oszczędności prądu, spośród wszystkich technologii.
 
Co więcej, wymiana oświetlenia w budynkach mieszkalnych w UE pozwoliłaby na ograniczenie emisji CO2 o 8,9 mln ton rocznie.
 
Największy potencjał oszczędności znajduje się w segmencie oświetlenia profesjonalnego, dlatego firma Signify zachęca UE do ponad dwukrotnego zwiększenia tempa renowacji budynków – do 3% rocznie – oraz przejścia na inteligentne oświetlenie LED [3]. Działania te powinny być opatrzone kampanią informacyjną skierowaną do konsumentów na terenie całej UE, która miałaby na celu wyjaśnienie środowiskowych i ekonomicznych korzyści płynących z zastosowania oświetlenia LED w gospodarstwach domowych.
 
Przejście na oświetlenie LED jest zgodne ze stanowiskiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W niedawno opublikowanym raporcie „NetZero by 2050” („Zerowe emisje netto do 2050 roku”) rekomenduje ona, aby sprzedaż źródeł światła LED „stanowiła 100% we wszystkich regionach świata do 2025 roku” oraz wskazuje, aby przestrzeganiu minimalnych norm wydajności energetycznej towarzyszyło wprowadzenie inteligentnych metod sterowania urządzeniami.

 

Potrzeba podjęcia działań w celu ochrony klimatu stała się jeszcze ważniejsza w ciągu ostatniego roku – powiedział Harry Verhaar, Dyrektor ds. Global Public & Government Affairs w Signify – Nasze badania pokazują, że przejście na zintegrowane systemy oświetleniowe to znakomita okazja dla UE, aby zrealizować cele w zakresie redukcji emisji i stymulować gospodarki poszczególnych państw. Kluczem do osiągnięcia tego scenariusza jest przyspieszenie tempa renowacji budynków do 3% rocznie. Początkowe nakłady inwestycyjne związane z przejściem na oświetlenie LED zwrócą się w ciągu niecałych dwóch lat. To proste i efektywne rozwiązanie dla całej naszej planety, cyfrowej przyszłości Europy oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

 
 
[1] Przedstawione dane dot. UE i są oparte na symulacji w ramach modelu zastępowania konwencjonalnych punktów świetlnych znanego jako EU Green Switch. Jest to realizowany przez Signify program zmierzający do ułatwienia klientom przejścia na wydajne energetycznie produkty, systemy i usługi oświetleniowe. Wszystkie przedstawione dane mają charakter poglądowy i są oparte na prognozach oraz założeniach. Podane liczby odnoszą się do 27 krajów członkowskich UE. W przypadku zmian dotyczycących wszystkich krajów w Europie, przewidywana redukcja emisji byłaby prawie dwa razy większa, sięgając 100 mln ton CO2.
[2] „Remonty budynków jako metoda stymulacji ożywienia gospodarczego UE”, Renovate Europe.
[3] „Inteligentne oświetlenie LED” jest rozumiane jako oświetlenie LED, które jest lub może zostać połączone z aplikacjami do sterowania.

 

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW