Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2020-07-14)   MILOO ELECTRONICS

Modernizacja oświetlenia w hali remontowej PKP CARGO w Szczecinie

Firma Miloo Electronics, produkująca oświetlenie LED dla przemysłu w marce Miloo Lighting, przeprowadziła modernizację oświetlenia w hali remontowej PKP CARGO w Szczecinie.
 
W miejsce 324 sztuk opraw w technologii sodowej zainstalowano 116 sztuk opraw oświetleniowych w najnowszej technologii LED typu SPACE L.

  Efekty modernizacji jest doskonale widoczny, jednak co najważniejsze jej efekty ekonomiczne pokazują prawdziwe korzyści:
  • przewidywana oszczędność kosztów zużycia energii elektrycznej w pierwszym roku – 348 000 zł*
  • przewidywana oszczędność po 7 latach –  2 592 106 zł*
 
Partnerem projektu była firma MKJ-GROUP ze Szczecina.

Grupa PKP CARGO to największy w Polsce i przodujący w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. Najważniejszą gałęzią działalności Grupy jest transport kolejowy. Swoim Klientom oferuje zintegrowane łańcuchy logistyczne obejmujące różne rodzaje transportu.
Sukces Grupy PKP CARGO opiera się na trzech filarach: know-how zdobytym przez lata działania na dużą skalę, zespole wykwalifikowanych pracowników oraz największym w Polsce, wciąż unowocześnianym taborze kolejowym, liczącym prawie 2500 lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów.
 
* dane producenta opraw oświetleniowych marki MILOO LIGHTING po przeprowadzonym audycie energetycznym

Źródło: MILOO ELECTRONICS

Treści powiązane:



Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW