Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2015-05-14)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Oświetlenie przemysłowe cz. 1 – Oświetlenie obiektów przemysłowych

Oświetlenie przemysłowe to pojęcie tak rozległe jak wielka może być różnorodność obiektów przemysłowych. To oświetlenie wnętrz, ale także obiektów otwartych i terenów przemysłowych. Wśród wnętrz przemysłowych znajdziemy m.in. wysokie hale produkcyjne w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym, bardzo wysokie obiekty o dużym zapyleniu, np. w przemyśle hutniczym, pomieszczenia magazynowe w fabrykach i centrach logistycznych, ale także znacznie niższe i czyste obiekty w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym.

 


Ze względu na wysokość oraz infrastrukturę w postaci maszyn lub regałów magazynowych, w wielu pomieszczeniach przemysłowych dostęp do instalacji oświetleniowej jest poważnie utrudniony. Oświetlenie przemysłowe wymaga zatem sprzętu o różnorodnych parametrach fotometrycznych, charakteryzującego się jednak wspólnymi cechami –energooszczędnością i wysoką trwałością.

Światło najwyższej jakości przy optymalnej efektywności energetycznej
Obniżanie kosztów produkcji wymaga optymalizacji efektywności energetycznej oświetlenia przemysłowego polegającej na obniżaniu jego kosztów eksploatacyjnych. Powinno się to jednak odbywać bez pogarszania jakości światła ponieważ dobre oświetlenie obiektów przemysłowych, zwłaszcza produkcyjnych, może stymulować wzrost produktywności pracy. Wysoka wartość natężenia oświetlenia, jego równomierność oraz ograniczenie zjawiska olśnienia we wnętrzach przemysłowych, szczególnie tych w których praca wykonywana jest w sposób ciągły, wpływa bezpośrednio na wydajność i liczbę pomyłek popełnianych przez pracowników, a więc także na wysokość produkcji, jej jakość i liczbę braków. Właściwe oświetlenie wpływa także na bezpieczeństwo personelu i samej firmy, obniża liczbę wypadków, a także podnosi komfort przebywania w pomieszczeniach roboczych.


Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW