Oświetlenie profesjonalne | zasilanie i sterowania  (2020-07-10)   TM TECHNOLOGIE

ELVIS – program do wizualizacji systemów oświetlenia awaryjnego firmy TM TECHNOLOGIE

ELVIS (Emergency Lighting Visual Implementation System) to program komputerowy stworzony przez TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., który pozwala na wgląd i wizualizację nowoczesnych systemów monitoringu oświetlenia awaryjnego DATA 2 oraz systemów centralnej baterii TM-CB A produkowanych przez tą firmę. Oznacza to, że pomimo zastosowania różnych rozwiązań, ELVIS scala ww. jednostki sterujące w jeden system.
  Oprogramowanie pozwala na wprowadzanie zbiorów powierzchni, na które składają się plany poszczególnych poziomów budynku oraz etykiety będące niejednokrotnie jego zdjęciem, co umożliwia odzwierciedlenie realnego obiektu w przestrzeni wirtualnej jednostki PC. Przeprowadzenie konfiguracji wszystkich elementów składających się na model danego obiektu poprzez przypisanie zbioru powierzchni, nadanie nazwy poszczególnym poziomom i tworzenie wielokątów odzwierciedlających daną powierzchnię generuje model 3D, który jest bazą adresów nanoszonych z listy opraw faktycznie zainstalowanych na budynku. Wprowadzane na plany budynku oprawy można oznaczać odpowiednim znakiem graficznym przedstawiającym oprawę oświetlenia awaryjnego lub oprawę kierunkową, przeznaczoną do wskazania kierunku ewakuacji.
 
Dodatkowo model 3D nie jest jedyną formą wyświetlania wszystkich elementów podłączonych do systemu. Możliwe jest przeglądanie zawartości panelu sterującego DATA 2 lub TM-CB A dzięki funkcji pokazania wszystkich adresów opraw w postaci szybkiego podglądu względem topologii podłączenia opraw do kanałów i obwodów. Wszystkie statusy opraw odświeżane są w sposób ciągły i nieprzerwany, co umożliwia bieżącą analizę stanu systemów, a w przypadku wykazania błędu – szybką lokalizację oprawy.
 
ELVIS został wyposażony w zestaw funkcji, które pozwalają na zdalne wykonanie operacji wyzwolenia testów funkcyjnych, testów autonomicznych, blokadę pracy awaryjnej i jej odblokowanie oraz generowanie raportu bez konieczności podchodzenia do któregokolwiek z systemów. Ponadto w przypadku odpowiedniej konfiguracji ustawień programu, raportowanie może odbywać się w sposób automatyczny, a sam raport może być wysyłany na wskazany adres e-mail.
 
Użytkownik może skorzystać również z dołączonego modułu ELVIS Online, umożliwiającego podgląd stanu systemu na wszystkich urządzeniach podłączonych do tej samej sieci lokalnej. Wprowadzenie adresu IP danego urządzenia do przeglądarki internetowej powoduje wyświetlenie informacji ogólnych na temat tego systemu, a kilkustopniowy poziom zabezpieczeń uniemożliwia dostęp do programu osobom nieuprawnionym.
 
Źródło: TM Technologie
 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW