Oświetlenie profesjonalne | zasilanie i sterowania  (2020-07-16)   TM TECHNOLOGIE

System centralnego monitoringu oświetlenia awaryjnego DATA 2 z firmy TM Technologie

System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA 2 produkcji firmy TM TECHNOLOGIE, przeznaczony do monitorowania opraw z własnym źródłem zasilania, jest idealnym rozwiązaniem dla budynków, spełniającym wszelkie wymagania w dziedzinie ochrony i urządzeń przeciw pożarowych.
  System DATA 2 produkcji TM TECHNOLOGIE przeznaczony jest do monitorowania opraw z własnym źródłem zasilania.Centrala posiada intuicyjny, dotykowy panel. Producent przewidział możliwość podłączenia klawiatury za pomocą jednego z dwóch portów USB, dzięki czemu nawigacja staje się jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Drugi ze wspomnianych portów pozwala na pobieranie raportów i logów przechowywanych w pamięci urządzenia oraz na aktualizację oprogramowania. Komunikacja pomiędzy panelem a oprawami odbywa się za pomocą zainstalowanego wewnątrz rozdzielacza sygnału C-BRIDGE, poprzez dwuprzewodową magistralę komunikacyjną TM-BUS, niewymagającą zachowania polaryzacji podczas montażu. Rozdzielacz posiada cztery kanały komunikacyjne A, B, C, D, które pozwalają na podłączenie maksymalnie 64 opraw na każdą z linii, co oznacza, że system został zaprojektowany z myślą o obiektach, w których ilość punktów oświetlenia awaryjnego nie przekracza 4096 szt. Wszystkie parametry opraw, których adresy widnieją w centrali sterującej, pobierane są przez panel w sposób ciągły i nieprzerwany, dając tym samym użytkownikowi najświeższą informację na temat stanu całości systemu.
 
System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA 2 posiada szeroki wachlarz funkcji, dzięki którym można skonfigurować go w sposób najlepiej odpowiadający warunkom i specyfice obiektu. Podłączenie systemu DATA2 do sieci Ethernet umożliwia współpracę z autorskim programem do wizualizacji ELVIS produkcji TM TECHNOLOGIE oraz uzyskanie pełnej informacji o stanie systemu poprzez protokół Modbus w centralnym systemie zarządzania budynkiem.
 
Zastosowanie najnowszej technologii oraz minimalistyczny design stawiają system DATA 2 na pozycji lidera w swojej klasie systemów odpowiadających za monitorowanie urządzeń ppoż., które w sposób bezpośredni wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników.
 
Źródło: TM Technologie
 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW