Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2015-05-14)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Oświetlenie przemysłowe cz. 2 – Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej w przemyśle obniża koszty i chroni środowisko

Produkcji przemysłowej zgodnej ze światowymi standardami bezwzględnie powinno towarzyszyć dążenie do wykluczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Z kolei konkurencyjność na światowych rynkach wymaga obniżania kosztów produkcji. Jednym z ważnych sposobów dbania o środowisko i racjonalizacji kosztów produkcji staje się zatem obniżanie zapotrzebowania na energię elektryczną, w tym przeznaczoną na oświetlenie, przy równoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości światła, która w oczywisty sposób wiąże się z ergonomią pracy.

 


Dobre oświetlenie jest konieczne
Stare i wyeksploatowane oświetlenie istniejących obiektów przemysłowych jest w wielu przypadkach niewystarczające. Modernizacja oświetlenia wykonana na podstawie fachowego projektu pozwala uzyskać wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z rygorystycznymi wymaganiami norm, zapewnić jego równomierność i zapobiec męczącemu zjawisku olśnienia. Właściwe oświetlenie zapewniające warunki dobrego widzenia przeciwdziała zmęczeniu pracowników, zwiększa wydajność i obniża liczbę popełnianych błędów. Podnosi także poziom bezpieczeństwa oraz komfort pracy.
 
Dobre oświetlenie nie musi być drogie
Równocześnie zastosowanie nowoczesnych źródeł światła i opraw z elektronicznymi układami zasilania pozwala uzyskać wysoką efektywność energetyczną i zminimalizować koszty energii elektrycznej, wydłużyć trwałość instalacji oświetleniowej i zwiększyć bezpieczeństwo pracy np. przez zapobieganie efektowi stroboskopowemu na ruchomych częściach maszyn. Modernizacja oświetlenia daje też okazję do uzyskania kolejnych oszczędności. Funkcja DALI w statecznikach elektronicznych zamontowanych w oprawach świetlówkowych oświetlających wnętrza przemysłowe umożliwia automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia za pośrednictwem systemu komputerowego.
 
Największe oszczędności dzięki technologii LED
Podobne możliwości zapewniają najnowocześniejsze oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię diod świecących LED. Dzięki danym dostarczonym do takiego systemu z odpowiednio umieszczonych czujników światła możliwa jest regulacja poziomu natężenia oświetlenia sztucznego uwzględniająca oświetlenie naturalne w porze dziennej pochodzące z okien i świetlików w dachach hal produkcyjnych. Pomieszczenia produkcyjne mogą być też podzielone na strefy zgodnie z czasowym harmonogramem pracy. W strefach wykorzystywanych jedynie doraźnie oświetlenie może być automatycznie wyłączane przez system dzięki współpracy z czujnikami obecności i ruchu. System taki pozwala na niezależne sterownie każdą z opraw. Możliwe jest także automatyczne sterowanie poziomem natężenia światła w poszczególnych strefach funkcjonalnych, w zależności od natężenia prowadzonych tam prac. System pozwala zdefiniować różnorodne sceny świetlne, które są następnie realizowane według sekwencji automatycznych lub możliwe są doraźne ręczne zmiany oświetlenia. Centralne programowanie i sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego, który dzięki graficznej wizualizacji poszczególnych stref w prosty i intuicyjny sposób pozwala zarządzać ich oświetleniem. Dodatkowo we wszystkich strefach mogą być zamontowane przyciski pozwalające na lokalne zarządzanie przez czasowe ograniczenie lub wyłączenie oświetlenia.


Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW