Oświetlenie profesjonalne | wnętrza biurowe  (2014-06-01)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Systemy oświetlania biur cz. 6 Biura pracy grupowej

Jednym z rodzajów biur są tzw. biura pracy grupowej. Może to być duże pomieszczenie biurowe dla pewnego działu firmy, w którym wykonuje się jednolite czynności, np. dział księgowości lub sala telemarketerów.

 


Tradycyjnie biuro tego typu jest pomieszczeniem podłużnym, w kształcie prostokąta, z oknami usytuowanymi na jednej z dłuższych ścian. Stanowiska pracy usytuowane są w regularnych rzędach wzdłuż pomieszczenia. Światło dzienne od okien stanowi oświetlenie boczne. Wykonując te same czynności, pracownicy patrzą w większości w tych samych kierunkach. Typowe kierunki obserwacji biegną równolegle do dłuższej ściany pomieszczenia. Oprawy oświetleniowe powinny być rozmieszczone w rzędach, równolegle do okien, czyli wzdłuż typowych kierunków obserwacji. Zwykle stosuje się tu oprawy o bezpośrednim rozsyle światła. Mogą to być wbudowane, nabudowane lub zwieszane oprawy do świetlówek liniowych. Bardzo popularne są też wbudowane w strop oprawy typu downlight do świetlówek kompaktowych. Biuro pracy grupowej może mieć też całkiem inny charakter. Czynności w nim wykonywane wcale nie muszą mieć charakteru jednolitego. W biurze agencji reklamowej będą pracowali bardzo różni specjaliści, którzy na przemian będą wykonywać prace grupowo i samodzielnie. Organizacja przestrzenna takiego biura może się często zmieniać, meble będą przestawiane, aby stworzyć nowe stanowiska pracy i poprawić możliwości komunikacji między poszczególnymi pracownikami. W takich warunkach nie da się jednoznacznie określić typowych kierunków obserwacji.
 
W takich pomieszczeniach można wyróżnić dwa typy przestrzeni roboczej:
 
  • powierzchnia do pracy zespołowej, która powinna być w zasadzie przestrzenią otwartą o zmiennych rozmiarach,
  • strefy ciszy, będące ograniczonymi przestrzeniami używanymi przez pracowników do pracy wymagającej koncentracji.
 
Przy tak ekstremalnie zmiennych i różnorodnych wymaganiach jest trudno znaleźć w pełni efektywne rozwiązanie oświetleniowe. W tych warunkach nie należy stosować wyłącznie oświetlenia ogólnego oprawami o bezpośrednim rozsyle światła. Lepszym rozwiązaniem będą tu np. oprawy wbudowane w strop o rozsyle bezpośrednim-pośrednio rozproszonym pozwalające uniknąć cieni i odbić przeszkadzających połączone z oświetleniem miejscowym na stanowiskach roboczych.
 
 
Przykład organizacji przestrzeni w typowym biurze pracy grupowej, do wykonywania jednolitych czynności, o typowych kierunkach obserwacji
Przykład organizacji przestrzeni w typowym biurze pracy grupowej, do wykonywania czynności o niejednolitym charakterze i różnych kierunkach obserwacji


Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW