Oświetlenie profesjonalne | obiekty architektoniczne  (2016-02-08)   KRULEN Technika Świetlna

Stacja kolejowa Bydgoszcz Wschód oświetlona przez KRULEN

16 stycznia 2016 r. otwarta została najważniejsza inwestycja w historii Bydgoszczy – najdłuższa linia tramwajowa w Polsce, łącząca centrum miasta z dzielnicą Fordon. Ważną częścią tej trasy jest węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód. Z przystanku tramwajowego na zadaszonej estakadzie pasażerowie mogą szybko przemieścić się schodami lub windami na perony kolejowe oświetlone systemem WRATISLAVIA firmy NORKA.

  Projektując oświetlenie stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód firma KRULEN Technika Świetlna wzięła pod uwagę nie tylko obowiązujące normy oświetleniowe, ale także architekturę stacji tak, aby podkreślić jej indywidualne cechy architektoniczne. Na stacji znajdują się dwa perony: peron nr 1 (jednokrawędziowy) oraz peron nr 2 (dwukrawędziowy). Na każdym z peronów znajdują się dwie wiaty oraz dwa budynki wind i klatek schodowych, które prowadzą na znajdującą się nad peronami estakadę tramwajową. Długość każdej wiaty wynosi 46,30 m, natomiast długość każdego z obszarów niezadaszonych pomiędzy wiatami ok. 48,50 m. Zgodnie z koncepcją architektoniczną, zarówno w obszarach zadaszonych jak i niezadaszonych, należało poprowadzić ciągłą linię świetlną. I tu pojawiło się wyzwanie dla konstruktorów i projektantów, ponieważ należało zaprojektować stabilny system oświetleniowy mocowany podwieszkami do zadaszenia peronów, ale przede wszystkim „przeprowadzić” linię świetlną na obszarze niezadaszonym, pod estakadą oraz przy budynkach. Należy pamiętać, że 1 mb systemu WRATISLAVIA waży ok. 20 kg (łącznie z oprawami i oprzewodowaniem), a więc konstrukcja podtrzymująca system, musiała być stabilna i mieć odpowiednią wytrzymałość. Wymagało to zastosowania różnych rozwiązań inżynieryjnych.
 
Na każdym z peronów zaprojektowano 2 ciągłe linie świetlne systemu WRATISLAVIA. Na etapie projektu wykonane zostały szczegółowe przeliczenia statyki każdej linii świetlnej systemu i na tej podstawie określono podstawowe parametry wytrzymałościowe dla słupów typu Y podtrzymujących system pod estakadą oraz dla uchwytów naściennych podtrzymujących system w obrębie budynków. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane i wyprodukowane indywidualnie dla tego projektu.
 
Linie świetlne na peronach rozmieszczone zostały na wysokościach uwarunkowanych przez konstrukcję zadaszeń wiat, których płaty dachowe znajdują się na różnych poziomach. Ustalono dwie wysokości montażu: na poziomach h1 = 3,25 m oraz h2 = 4,20 m. Oprawy w systemie WRATISLAVIA 2 x 54 W zostały rozmieszczone co ok. 5,5 m, dzięki czemu uzyskano optymalne wyniki oświetleniowe. Profil systemu WRATISLAVIA umożliwia swobodne rozplanowanie lokalizacji opraw, dlatego po wykonaniu pomiarów już na terenie budowy, możliwe było dokonanie drobnych korekt pozycji opraw, unikając kolizji przebiegu linii świetlnej z architekturą stacji.
 
Obszar budynków wind i klatek schodowych jest punktem komunikacyjnym bardzo ważnym dla pasażerów. Wejścia do tych budynków zostały doświetlone oprawami tubularnymi ZUG T5 1 x 49 W. Oprawy są wyposażone w śruby sześciokątne zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem, a transopalizowana tuba ochronna zapewnia wysoką ochronę przed olśnieniem. Dodatkowo, zaciski montażowe umożliwiają obrócenie oprawy o 360°, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne ukierunkowanie wiązki światła na wymagany obszar.
 
Projekt oświetlenia zamknęło dekoracyjne oświetlenie na zadaszeniach wiat peronowych, od strony estakady. Koncepcja dekoracyjnego oświetlenia na zadaszeniach peronowych zakładała zastosowanie długich opraw tubularnych emitujących światło, które nie spowoduje efektu olśnienia z poziomu estakady tramwajowej, jednocześnie podkreślając formę zadaszenia. W celu uzyskania zamierzonego efektu wizualnego firma NORKA stworzyła, specjalnie dla tego projektu, wersję oprawy tubularnej BERN LED IP 68 o długości 2,9 m, emitującej strumień świetlny na poziomie dokładnie 1500 lm. Było to możliwe dzięki zastosowaniu ściemnialnych źródeł LED Stripe 24 V o temperaturze barwowej 4000 K, które zostały podłączone do wbudowanego w oprawę ściemniacza oraz transformatora. Jednocześnie tuba ochronna wykonana z PMMA Transopal® (o wzmocnionej odporności), zapewnia wysoką przepuszczalność światła oraz jego idealne rozproszenie.
 
Źródło: Krulen Technika Świetlna

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW