Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-04-24)   CIOP

Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego

Zgodnie z doniesieniami naukowymi koronawirus COVID-19 jest wrażliwy na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza z zakresu UVC (200 -280 nm). Zatem, podobnie jak inne bakterie i wirusy, może on być efektywnie eliminowany poprzez zastosowanie lamp bakteriobójczych. Centralny Instytut Ochrony Pracy wydał komunikat, w którym podaje zalecenia dotyczące dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania ultrafioletowego.

 


Autorzy komunikatu przypominają, że promieniowanie lamp bakteriobójczych (UVC), padające na tkankę biologiczną (skóra i oczy człowieka) może prowadzić do skutków szkodliwych dla zdrowia. W związku z tym, ustanowione są wartości graniczne ekspozycji tzw. maksymalne dopuszczalne ekspozycje (MDE) na promieniowanie UV (zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy). W ciągu zmiany roboczej (bez względu na czas jej trwania) napromienienie promieniowaniem UV (dawka) nie może przekraczać wartości 30 J/m2.
 
W komunikacie autorzy skupiają się na możliwych sposobach stosowania promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji pomieszczeń i na bezpieczeństwie tych działań.
 
Z pełną wersją komunikatu CIOP można zapoznać się tutaj:
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89579/202003206928&Covid-PROMIENIOWANIE-UV-Komunikat-3.pdf
 
 
Źródło: CIOP

Treści powiązane:Komentarze: