Wydarzenia branżowe | Targi, konferencje, seminaria  (2022-04-21)  

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2022 r.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

 


Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.
 
Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.
 
Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wysiłek inwestycyjny w relacji do wielkości budżetu gminy (miasta) lub powiatu.
 
Gala wręczenia nagród odbędzie się 15 marca 2023 r. na 30. Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2023 w Warszawie.
 
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na:
www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.
 
Dodatkowych informacji udziela biuro PZPO: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl
 
Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
Patronat honorowy:  Izba Architektów RP, Związek Gmin Wiejskich RP.
 
Patronat medialny nad Konkursem objął m.in. portal LIHTING.PL.
 

Treści powiązane:Komentarze: