Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2021-03-24)   Artykuł sponsorowany merXu

„Darmowa dostawa” i „Bonus retrospektywny” – na platformie merXu trwają promocje

Unikalne funkcje platformy handlowej merXu nie kończą się na gwarancji współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami oraz bezpośrednim kontakcie z dostawcą i możliwości negocjacji cen. Zarejestrowani Użytkownicy merXu mogą obecnie korzystać z dwóch różnych promocji.


Promocja „Darmowa dostawa”
 
Do końca kwietnia 2021 r. zarejestrowani użytkownicy merXu mogą korzystać z darmowego transportu wszystkich zakupów o wartości powyżej określonej kwoty minimalnej, wynoszącej netto nie mniej niż 100 PLN. Warto wiec pospieszyć się z zakupami.
 
Zerowe koszty dostawy dotyczą nie tylko zakupów u dostawców z Polski, ale także artykułów przemysłowych kupionych na platformie od sprzedających z Czech, Estonii, Litwy i Słowacji.
 
W czasie trwania promocji do każdego zakupu za kwotę nie mniejszą niż wymienione uczestnik może:
  • otrzymać  zwrot poniesionych kosztów dostawy, po dokonaniu Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, tytułem premii pieniężnej, w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy, lub
  • przenieść obowiązek zapłaty wystawionej przez Sprzedającego faktury lub faktury VAT, w części odpowiadającej wartości usługi transportowej, na Merxu.
 
Więcej na temat Promocji „Darmowa dostawa”.

 
Promocja „Bonus retrospektywny”

Drugą akcją trwającą od 15 marca 2021 r. jest promocja „Bonus retrospektywny”. Dotyczy ona zakupów na platformie merXu za określoną kwotę minimalną, w okresie od dnia 15 marca 2021 r., jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie zakupu lub zakupów produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy merXu za kwotę netto nie mniejszą niż 1000 PLN, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy, w okresie trwania promocji.

W czasie trwania promocji, po osiągnięciu określonej wartości zakupów promocyjnych w miesiącu kalendarzowym, w którym trwa promocja, klient uprawniony jest do otrzymania premii pieniężnej w wysokości:

 
Wartość zakupów Promocyjnych Wysokość Premii pieniężnej
od 1000 do 2 500 PLN 8% wartości zakupów
od 2501 do 4 000 PLN 9% wartości zakupów
od 4 001 do 6 000 PLN 10% wartości zakupów
od 6 001 PLN wartość ustalana indywidualnie

W przypadku gdy Uczestnik nie osiągnie wartości zakupów promocyjnych uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej w jednym miesiącu kalendarzowym, wartość zakupów promocyjnych jest sumowana w kolejnych miesiącach kalendarzowych, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wartości uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej. Uczestnik otrzymuje premię pieniężną w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy.
 
Więcej na temat Promocji „Bonus retrospektywny”.

 
 

Treści powiązane:Komentarze: