Artykuły

Oświetlenie domu Oświetlenie biura Oświetlenie przemysłowe Efektywność energetyczna

Oświetlenie domowe | ogólne  (2015-03-09)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Oświetlenie domu cz. 2 Typy oświetlenia domowego

Do oświetlenia wnętrza mieszkalnego możemy zastosować trzy podstawowe typy oświetlenia:
  • ogólne,
  • miejscowe (robocze),
  • dekoracyjne.
Żaden z tych rodzajów oświetlenia nie powinien być używany jako wyłączne oświetlenie wnętrza. Dobry projekt oświetleniowy powinien zawsze uwzględniać wszystkie trzy typy, albowiem tylko ich współdziałanie zapewnia naprawdę dobre rezultaty.

 
Oświetelneogólne Oświetlenie miejscowe (robocze) Oświetlenie dekoracyjne


Oświetlenie ogólne
To podstawowy rodzaj oświetlenia, który zastępuje naturalne światło słoneczne. Jest zawsze głównym elementem projektu oświetleniowego. Oświetlenie ogólne to oświetlenie całej przestrzeni pomieszczenia mające na celu zapewnienie dobrej orientacji we wnętrzu. Tradycyjnie służą do niego sufitowe oprawy wiszące. Może być także realizowane przez oprawy montowane na suficie lub na ścianach, wbudowane w sufit lub montowanie na sufitowych szynach zasilających. Oświetlenie ogólne włączane jest najczęściej wyłącznikami naściennymi umieszczanymi przy wejściu do pomieszczenia i wykorzystywane na przykład podczas sprzątania pokoju. Czasami niechcianego i nie kontrolowanego ogólnego oświetlenia wnętrz dostarczają także zewnętrzne oprawy oświetleniowe zamontowane za oknami domu lub mieszkania, na ulicy i w ogrodzie.
 
Oświetlenie miejscowe (robocze)
Ten typ oświetlenia ma umożliwić pracę, pomagając skoncentrować wzrok na jej przedmiocie i w ten sposób zapobiegać zmęczeniu oczu. Używa się go przy wykonywaniu zadań wymagających szczególnie dobrego widzenia, np. przy czytaniu, drobnych pracach domowych lub spożywaniu posiłków. Oświetlenie miejscowe służy także do kreowania charakteru i nastroju pomieszczenia, często dzięki grze świateł i cienia. Dzieli wnętrze na poszczególne przestrzenie (części) funkcjonalne i umożliwia wykonywanie czynności. Powinno być dostatecznie jasne, ale skierowane na obszar wykonywania czynności, aby nie powodować nadwyrężenia wzroku, ale też nie być źródłem olśnienia i cieni od przedmiotów znajdujących się w oświetlanym polu. Najczęściej jest realizowane za pomocą stojących opraw stołowych lub podłogowych, ale także zwieszanych, wbudowywanych w sufit lub montowanych na szynach zasilających.
 
Oświetlenie dekoracyjne
To na ogół najbardziej twórcza część domowego projektu oświetleniowego przynosząca najwięcej radości i zadowolenia. Celem oświetlenia dekoracyjnego jest wyeksponowania szczególnych detali we wnętrzu. Może wydobywać z mroku obrazy, dzieła sztuki, detale architektoniczne, meble lub rośliny. Zazwyczaj oświetlenie dekoracyjne jest ograniczone do jednego lub dwóch obszarów we wnętrzu. Najczęściej jest realizowane za pomocą skupionej wiązki światła bezpośredniego. Funkcję dekoracyjną może spełniać także sama plama świetlna na ścianie pomieszczenia. Dobre oświetlenie dekoracyjne wykorzystuje grę światła i cienia dla stworzenia nastroju lub dramatyzmu wnętrza. Pozwala wyeksponować barwę, strukturę powierzchni i kształt przedmiotów. Może być realizowane przez oprawy wbudowane w sufit lub zamontowane na szynach zasilających, a także oprawy ścienne lub nowoczesne, elastyczne taśmy świecące LED, zużywające bardzo mało energii elektrycznej.


Za pomocą światła można skorygować proporcje pomieszczenia
  • Silne oświetlenie sufitu pozornie podwyższy wnętrze.
  • Zbyt wysokie pomieszczenie można pozornie obniżyć nisko umieszczonymi oprawami świecącymi wyłącznie w dół.
  • Wąski pokój wyda się pozornie szerszy, jeśli jedna z jego dłuższych ścian oświetlimy silniej niż inne.
  • Małe pomieszczenie stanie się pozornie większe, jeśli będzie jasno oświetlone w jego wielu fragmentach.


Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Treści powiązane:Komentarze: