Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2017-01-30)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Inteligentne systemy zarządzania ulicznym oświetleniem LED

Ostatnie lata przynoszą dynamiczny rozwój techniki LED w zakresie systemów oświetlenia ulicznego. Diody świecące LED są urządzeniami półprzewodnikowymi. Dlatego instalacje oświetleniowe z oprawami, w których zostały one zastosowane jako źródła światła, mogą być łatwo sterowane. Takie sterowanie może obejmować całe grupy lub nawet poszczególne indywidualne oprawy, które można załączać lub wyłączać o zadanej porze, przyciemniać w dowolnym stopniu w zadanych porach i kontrolować stan poszczególnych urządzeń. Dzięki temu systemy oświetlenia ulicznego LED pozwalają na znaczne oszczędności nie tylko dzięki niskiemu zużyciu energii elektrycznej przez same oprawy oświetleniowe, ale także przez racjonalizację ich działania i wykorzystania.

 


Wśród współczesnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym można wyróżnić trzy rodzaje rozwiązań:
  • regulatory typu stand-alon,
  • autonomiczne sieci redukcji mocy,
  • inteligentne systemy sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym, nazywane także systemami telemanagementu.
 
Regulatory typu stand-alon

Najstarszym i równocześnie najprostszym sposobem sterowania oświetleniem ulicznym są rozwiązania typu stand-alone. Opierają się one na urządzeniach lub programowalnych statecznikach elektronicznych instalowanych w każdej indywidualnej oprawie oświetlenia drogowego. Urządzenia te  mierzą czas świecenia oprawy w kilku kolejnych dobach i na tej podstawie wyliczają tzw. środek nocy, po czym wykorzystują tą informację do zaprogramowania pracy oprawy w następnych dobach. Wadą takiego rozwiązania jest stały algorytm redukcji mocy i autonomiczny charakter regulatora umieszczonego w każdej z opraw oświetleniowych, zaprogramowanego już na etapie jej produkcji. Modyfikacja tego algorytmu jest wprawdzie możliwa, ale wymaga kosztownej ingerencji programowej w każdej indywidualnej oprawie.


Autonomiczne sieci redukcji mocy

Rozwiązaniem pośrednim pomiędzy stosowaniem prostych, indywidualnych regulatorów w każdej oprawie, a inteligentnymi systemami telemanagementu, są autonomiczne sieci redukcji mocy. Pozwalają one na redukcję mocy całych grup opraw oświetlenia ulicznego przez centralną zmianę sposobu pracy zamontowanych w nich regulatorów, dzięki komunikacji ze sterownikami lokalnymi za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie takie pozwala również na wykorzystanie danych z czujnika zmierzchowego lub detektora ruchu podłączonych do sterownika lokalnego.


Inteligentne systemy sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym

Najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym technicznie sposobem sterowania systemami oświetlenia ulicznego są tzw. rozwiązania inteligentne, wykorzystujące komunikację bezprzewodową. Systemy takie składają się ze sterowników lokalnych umieszczanych w każdej indywidualnej oprawie oświetlenia ulicznego, sterownika centralnego montowanego na ogół w szafie oświetleniowej, serwera komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem oraz interfejsu sterowania w postaci dedykowanej strony internetowej.

Takie najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświetleniem miejskim pozwalają na kompleksowe, bardzo dokładne monitorowanie i zdalne sterowanie miejskimi instalacjami oświetleniowymi. Dzięki wbudowanym sterownikom lokalnym, uliczne oprawy oświetleniowe LED są wyposażone w funkcją łączności mobilnej GSM/GPRS. Mogą one być włączane do systemu komputerowego na zasadzie „plug and play” (podłącz i używaj). Po zainstalowaniu, oprawa tego rodzaju łączy się przez sieć telefonii komórkowej z Internetem, a za jego pośrednictwem ze sterownikiem centralnym i /lub serwerem systemu. Jest rejestrowana przez oprogramowanie komputerowe systemu co umożliwia jej monitorowanie i sterowanie jej funkcjami. Nie wymaga to tworzenia lokalnych sieci przewodowych lub radiowych co obniża koszty i zwiększa niezawodność działania. Po automatycznym podłączeniu oprawy do systemu, dzięki wbudowanej funkcji lokalizacji satelitarnej (GPS), pojawia się ona na mapie monitorowanej i sterowanej instalacji oświetleniowej jako kolejny punkt oświetleniowy.

 


Osoby posiadające uprawnienia do obsługi instalacji oświetleniowych na określonym terenie, np. w mieście lub jego dzielnicy, łącząc się z systemem przez Internet mogą mieć dostęp do danych pochodzących z monitorowania opraw stanowiących jego elementy oraz pełnego sterowania ich funkcjami z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Oprogramowanie przekazuje informacje o aktualnym stanie oświetlenia, automatycznie powiadamia o usterkach oraz dostarcza danych o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej przez każdą z opraw stanowiących elementy systemu. W czasie rzeczywistym pozwala na zmiany jasności oświetlenia w całym mieście, na jego wybranych obszarach lub nawet w odniesieniu tylko do poszczególnych opraw, np. tych zlokalizowanych na skrzyżowaniach lub w szczególnie niebezpiecznych miejscach. Oczywiście systemy takie umożliwiają także programowanie czasów załączania i intensywności oświetlenia dla wybranych obszarów, pór roku itp. Oprogramowanie informuje o konieczności przeprowadzenia konserwacji, a nawet prognozuję zapotrzebowanie na nią. Interfejs graficzny takich systemów ułatwia użytkownikom wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji.
Systemy tego rodzaju są odporne na zakłócenia komunikacji z oprawami. W przypadku okresowego wyłączenia bazowej stacji GSM, oprawy pobierają informację o aktualnym czasie z sygnału GPS i zapewniają parametry oświetlenia ostatnio zaprogramowane dla tej pory dnia lub nocy.

Takie nowoczesne systemy sterowania oświetleniem miejskim stanowią całkowicie zintegrowane rozwiązanie łączące poszczególne punkty oświetleniowe w mieście z zaawansowanym oprogramowaniem monitorującym i sterującym oraz dodatkowymi usługami.


Korzyści dla mieszkańców, operatorów oświetlenia i władz miejskich

Korzyści płynące dla mieszkańców z zastosowania energooszczędnego miejskiego oświetlenia LED zarządzanego inteligentnymi systemami sterowania to przemiana otoczenia dzięki tworzeniu wyjątkowych przestrzeni w nocnym krajobrazie miasta, wzrost odczuwanego i realnego bezpieczeństwa, aktywizacja nocnego życia miasta, inicjatyw kulturalnych i działalności gospodarczej, a także powrót do naturalnego wyglądu ciemnego nocnego nieba bez łuny światła rozproszonego.

 


Dzięki wydajnemu i efektywnemu kosztowo monitorowaniu infrastruktury oświetleniowej i zużywanej przez nią energii elektrycznej, operatorzy miejskiego oświetlenia mogą tworzyć i oferować nowe modele biznesowe oparte na elastycznym zarządzaniu usługami oświetleniowymi, poprawie wydajności operacyjnej, obniżeniu kosztów i redukcji czasu przy ich łatwej kontroli i zoptymalizowanej konserwacji oraz zautomatyzowanym gromadzeniu i analizie danych. Umożliwia to również dostosowanie kosztów oferowanych usług do możliwości budżetowych władz miejskich.

Wreszcie dla władz i administracji miejskiej oświetlenie LED zarządzane systemem sterowania to jeden z ważnych czynników ekologicznego i zrównoważonego rozwoju poświadczanego certyfikatami ekologicznymi. Dzięki temu władze miast zapewniają mieszkańcom życie w lepszych i bezpiecznych warunkach oraz czystszym powietrzu z mniejszą zawartością dwutlenku węgla CO2.
 
Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)
 
 

Treści powiązane:Komentarze:


Katalogi

Katalog firm PL Katalog importerów  Katalog stron WWW

Archiwum informacji

Archiwum newsów

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne wortalu LIGHTING.PL

Giełda pracy

Giełda pracy

Targi, konferencje

Targi, konferencje

Najciekawsze artykuły - oświetlenie profesjonalne

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Na całym świecie liczba osób wymagających opieki zdrowotnej stale rożnie. W większości krajów europejskich zachodzą zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw. W najbliższych latach liczba pacjentów placówek służby zdrowia i ludzi w podeszłym wieku wymagających zorganizowanej opieki będzie rosła coraz bardziej. W ślad za tym będą też rosły potrzeby i wymagania stawiane placówkom opieki medycznej.

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Ostatnie lata przynoszą dynamiczny rozwój techniki LED w zakresie systemów oświetlenia ulicznego. Instalacje oświetlenia ulicznego LED mogą być łatwo sterowane. Takie sterowanie może obejmować całe grupy lub nawet poszczególne indywidualne oprawy, które można załączać lub wyłączać o zadanej porze, przyciemniać w dowolnym stopniu w zadanych porach i kontrolować stan poszczególnych urządzeń.

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Philips Lighting stworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości zapowiedź tego, jak w 2030 roku mogłoby wyglądać miejskie życie. Podczas światowego kongresu Smart Cities Expo w Barcelonie, Philips Lighting Research podzielił się swoją wizją na temat tego, jak w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia systemy kompleksowego zarządzania światłem odegrają kluczową rolę w tworzeniu inteligentnych miast.

Human Centric Lighting - oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka

Human Centric Lighting - oświetlenie zgo...

Technologie sztucznego oświetlania wnętrz wciąż się rozwijają. Z jednej strony wzrasta wydajność energetyczna oświetlenia, a sposoby stosowania i kontrolowania światła na powierzchniach pracy wzrokowej są ulepszane. Z drugiej, dzięki wielu badaniom naukowym, za pomocą światła sztucznego aktywnie wpływamy na emocje, samopoczucie i produktywność pracy osób przebywających w oświetlanych wnętrzach.

Światło znakiem hotelowej marki

Światło znakiem hotelowej marki

Ludzie podróżujący po świecie w celach turystycznych lub biznesowych zatrzymują się w hotelach, od których oczekują atmosfery przytulnego domu lub luksusowego miejsca pracy. Hotele stosują różnorodne środki, aby przyciągnąć gości do siebie. Niepowtarzalną szansę wykreowania atmosfery potwierdzającej oferowany luksus może stać się światło. Oświetlenie może stanowić rozpoznawalny znak hotelowej marki.

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i handlu

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i...

Oświetlenie jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Choć dokładne wymogi względem jego parametrów są uzależnione od specyfiki zadań wykonywanych w zakładzie, istnieją również zalecenia ogólne, wspólne dla wielu rodzajów stanowisk pracy.

OŚWIETLANIE OBIEKTÓW