Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2015-05-14)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Oświetlenie przemysłowe cz. 2 – Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej w przemyśle obniża koszty i chroni środowisko

Produkcji przemysłowej zgodnej ze światowymi standardami bezwzględnie powinno towarzyszyć dążenie do wykluczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Z kolei konkurencyjność na światowych rynkach wymaga obniżania kosztów produkcji. Jednym z ważnych sposobów dbania o środowisko i racjonalizacji kosztów produkcji staje się zatem obniżanie zapotrzebowania na energię elektryczną, w tym przeznaczoną na oświetlenie, przy równoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości światła, która w oczywisty sposób wiąże się z ergonomią pracy.

 


Dobre oświetlenie jest konieczne
Stare i wyeksploatowane oświetlenie istniejących obiektów przemysłowych jest w wielu przypadkach niewystarczające. Modernizacja oświetlenia wykonana na podstawie fachowego projektu pozwala uzyskać wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z rygorystycznymi wymaganiami norm, zapewnić jego równomierność i zapobiec męczącemu zjawisku olśnienia. Właściwe oświetlenie zapewniające warunki dobrego widzenia przeciwdziała zmęczeniu pracowników, zwiększa wydajność i obniża liczbę popełnianych błędów. Podnosi także poziom bezpieczeństwa oraz komfort pracy.
 
Dobre oświetlenie nie musi być drogie
Równocześnie zastosowanie nowoczesnych źródeł światła i opraw z elektronicznymi układami zasilania pozwala uzyskać wysoką efektywność energetyczną i zminimalizować koszty energii elektrycznej, wydłużyć trwałość instalacji oświetleniowej i zwiększyć bezpieczeństwo pracy np. przez zapobieganie efektowi stroboskopowemu na ruchomych częściach maszyn. Modernizacja oświetlenia daje też okazję do uzyskania kolejnych oszczędności. Funkcja DALI w statecznikach elektronicznych zamontowanych w oprawach świetlówkowych oświetlających wnętrza przemysłowe umożliwia automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia za pośrednictwem systemu komputerowego.
 
Największe oszczędności dzięki technologii LED
Podobne możliwości zapewniają najnowocześniejsze oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię diod świecących LED. Dzięki danym dostarczonym do takiego systemu z odpowiednio umieszczonych czujników światła możliwa jest regulacja poziomu natężenia oświetlenia sztucznego uwzględniająca oświetlenie naturalne w porze dziennej pochodzące z okien i świetlików w dachach hal produkcyjnych. Pomieszczenia produkcyjne mogą być też podzielone na strefy zgodnie z czasowym harmonogramem pracy. W strefach wykorzystywanych jedynie doraźnie oświetlenie może być automatycznie wyłączane przez system dzięki współpracy z czujnikami obecności i ruchu. System taki pozwala na niezależne sterownie każdą z opraw. Możliwe jest także automatyczne sterowanie poziomem natężenia światła w poszczególnych strefach funkcjonalnych, w zależności od natężenia prowadzonych tam prac. System pozwala zdefiniować różnorodne sceny świetlne, które są następnie realizowane według sekwencji automatycznych lub możliwe są doraźne ręczne zmiany oświetlenia. Centralne programowanie i sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego, który dzięki graficznej wizualizacji poszczególnych stref w prosty i intuicyjny sposób pozwala zarządzać ich oświetleniem. Dodatkowo we wszystkich strefach mogą być zamontowane przyciski pozwalające na lokalne zarządzanie przez czasowe ograniczenie lub wyłączenie oświetlenia.


Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Treści powiązane:Komentarze:


Katalogi

Katalog firm PL Katalog importerów  Katalog stron WWW

Archiwum informacji

Archiwum newsów

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne wortalu LIGHTING.PL

Giełda pracy

Giełda pracy

Targi, konferencje

Targi, konferencje

Najciekawsze artykuły - oświetlenie profesjonalne

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Na całym świecie liczba osób wymagających opieki zdrowotnej stale rożnie. W większości krajów europejskich zachodzą zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw. W najbliższych latach liczba pacjentów placówek służby zdrowia i ludzi w podeszłym wieku wymagających zorganizowanej opieki będzie rosła coraz bardziej. W ślad za tym będą też rosły potrzeby i wymagania stawiane placówkom opieki medycznej.

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Ostatnie lata przynoszą dynamiczny rozwój techniki LED w zakresie systemów oświetlenia ulicznego. Instalacje oświetlenia ulicznego LED mogą być łatwo sterowane. Takie sterowanie może obejmować całe grupy lub nawet poszczególne indywidualne oprawy, które można załączać lub wyłączać o zadanej porze, przyciemniać w dowolnym stopniu w zadanych porach i kontrolować stan poszczególnych urządzeń.

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Philips Lighting stworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości zapowiedź tego, jak w 2030 roku mogłoby wyglądać miejskie życie. Podczas światowego kongresu Smart Cities Expo w Barcelonie, Philips Lighting Research podzielił się swoją wizją na temat tego, jak w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia systemy kompleksowego zarządzania światłem odegrają kluczową rolę w tworzeniu inteligentnych miast.

Human Centric Lighting - oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka

Human Centric Lighting - oświetlenie zgo...

Technologie sztucznego oświetlania wnętrz wciąż się rozwijają. Z jednej strony wzrasta wydajność energetyczna oświetlenia, a sposoby stosowania i kontrolowania światła na powierzchniach pracy wzrokowej są ulepszane. Z drugiej, dzięki wielu badaniom naukowym, za pomocą światła sztucznego aktywnie wpływamy na emocje, samopoczucie i produktywność pracy osób przebywających w oświetlanych wnętrzach.

Światło znakiem hotelowej marki

Światło znakiem hotelowej marki

Ludzie podróżujący po świecie w celach turystycznych lub biznesowych zatrzymują się w hotelach, od których oczekują atmosfery przytulnego domu lub luksusowego miejsca pracy. Hotele stosują różnorodne środki, aby przyciągnąć gości do siebie. Niepowtarzalną szansę wykreowania atmosfery potwierdzającej oferowany luksus może stać się światło. Oświetlenie może stanowić rozpoznawalny znak hotelowej marki.

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i handlu

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i...

Oświetlenie jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Choć dokładne wymogi względem jego parametrów są uzależnione od specyfiki zadań wykonywanych w zakładzie, istnieją również zalecenia ogólne, wspólne dla wielu rodzajów stanowisk pracy.

OŚWIETLANIE OBIEKTÓW