Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2016-07-20)   TRILUX

Potencjał zarządzania oświetleniem przemysłowym

Przewiduje się, że wartość rynku systemów zarządzania oświetleniem przez kolejne lata będzie rosła w tempie przekraczającym 20% w skali roku. Popularność tego typu rozwiązań to nie tylko kwestia mody. Za słusznością ich wdrożenia przemawiają coraz niższe koszty inwestycji i rozwój technologii, przynoszący znaczące oszczędności – szczególnie w okresie letnim.
 
Według raportu Markets and Markets, globalna wartość sprzedaży układów inteligentnego oświetlenia przekroczy w 2020 roku poziom 8 mld. USD, osiągając w pięcioletniej perspektywie średnią stopę wzrostu równą 22,07%. Czynnikami napędzającymi ten dynamiczny rozwój są przede wszystkim: upowszechnienie sprzyjającej sterowaniu technologii LED oraz stopniowe upraszczanie procesu projektowania i zarządzania funkcjonowaniem systemów opraw. Najnowsze rozwiązania są jeszcze bardziej przyjazne użytkownikom, a czas zwrotu nakładów inwestycyjnych coraz krótszy. Dzięki temu, skala oszczędności jest znacząca nawet przy uwzględnieniu wszystkich kosztów. Ze względu na specyfikę pory roku, szczególnie dużo można zyskać, instalując system zarządzania oświetleniem przed latem, kiedy to dni stają się dłuższe, a do hal dociera najwięcej światła dziennego.
 
 
Działanie czujników obecności i światła dziennego
 
Najpopularniejszymi typami sensorów, wykorzystywanymi w systemach zarządzania oświetleniem jako źródło danych decydujących o zmianie parametrów funkcjonowania opraw, są czujniki światła dziennego oraz obecności. Czujniki natężenia światła dziennego pozwalają na dostosowanie pracy opraw do ilości naturalnych promieni słonecznych docierających do hal przez okna i dachowe świetliki. Sensory mierzą aktualne natężenie światła we poszczególnych strefach. Dane są porównywane z pożądanymi wielkościami, wynikającymi z wymagań normatywnych i wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa. W wyniku analizy, procesory sterujące oprawami otrzymują informację, z jaką mocą powinny one działać, by emitować światło o wymaganym dla wykonywania określonych zadań natężeniu. Wdrożenie systemu sterowania działającego w oparciu o czujniki światła dziennego pozwala na istotne oszczędności. Szczególnie dużo można zyskać w miesiącach letnich, kiedy dzień jest długi, a światło słoneczne wystarczająco intensywne. Wówczas można znacząco ograniczyć pobory energetyczne związane z utrzymaniem optymalnych parametrów oświetlenia.
 
Inteligentne układy sterowania oświetleniem pozwalają na optymalizację pracy opraw również w zależności od przebywania ludzi w konkretnych strefach. Czujniki ruchu rejestrują ich obecność, rozświetlając aktualnie używane stanowiska robocze czy alejki pomiędzy regałami. Gdy w danym punkcie obiektu nikogo nie ma, wysyłany jest sygnał obniżenia natężenia światła bądź jego całkowitego wygaszenia w zależności specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Najodpowiedniejsze parametry dla poszczególnych stref ustalane są na podstawie obserwacji ruchu w zakładzie. W celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania i wygenerowania jak największych oszczędności, zmiany konsultuje się także z pracownikami. Od niedawna, na rynku są dostępne innowacyjne interfejsy dla projektantów i użytkowników systemów oświetleniowych, umożliwiające wprowadzanie zmian ustawień z poziomu tabletu lub smartfona. Rozwiązania takie sprawiają że tryb pracy oświetlenia może dostosować nie tylko planista czy technik, ale także inwestor i użytkownik końcowy.
 
 
Skala oszczędności uzyskiwanych dzięki wdrożeniu systemu zarządzania oświetleniem
 
Jedną z ciekawszych inwestycji tego typu na polskim rynku była kompleksowa realizacja inteligentnego systemu opraw LED przeprowadzona w magazynie Browaru Białystok. W wytwarzającym przeszło 1,5 miliona hl piwa rocznie zakładzie, w wyniku wymiany źródeł światła i wdrożenia układu zarządzania, około czterokrotnie zmniejszono ilość energii elektrycznej, potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków oświetleniowych.

  Oprócz sensorów obecności i światła dziennego, zastosowano tam również czujniki odległości, dzięki którym system jest w stanie rozpoznać stopień zapełnienia przestrzeni magazynowej. Oprawy są automatycznie wyłączane w obszarach zajętych przez palety tak, aby nie oświetlać miejsc chwilowo nieużytkowanych przez pracowników.
 
Dotychczasowe oprawy metalohalogenkowe high-bay zastąpiono ledowymi liniami szybkiego montażu. Modernizacji dopełniła wymiana oświetlenia zewnętrznego. W miejsce rozmieszczonych na elewacji zakładu wysokoprężnych lamp sodowych starej generacji zainstalowano diodowe źródła światła, zapewniające zmniejszenie zużycia energii o około 50%. W browarze Kompanii Piwowarskiej dzięki modernizacji oświetlenia, związane z nim średnie zużycie energii elektrycznej zmalało w okresie zimowym z 24 do 6 kW. Latem oszczędności były jeszcze większe. Czas zwrotu z inwestycji został oszacowany na 1 rok i 7 miesięcy. Po tym okresie, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów pobieranej energii przekładają się na czysty zysk dla inwestora.
 
Źródło: Trilux

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW