Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2015-05-14)   M. Kołakowski (LIGHTING.PL)

Oświetlenie przemysłowe cz. 6 – Przemysłowe oprawy oświetleniowe z tradycyjnymi źródłami światła

Źródła światła wytwarzające promieniowanie świetlne są tylko jednym z elementów instalacji oświetleniowych. Ważnymi urządzeniami są także oprawy oświetleniowe, w których pracują źródła światła.
 

W przypadku hal przemysłowych kryteria techniczne dotyczące opraw oświetleniowych można podzielić na wymagania związane z zapewnieniem zasilania i szczelności opraw gwarantujących właściwe warunki pracy źródeł światła oraz wymagania związane z ukształtowaniem wiązki świetlnej właściwym dla poszczególnych zadań  oświetleniowych.

 
Przemysłowe oprawy oświetleniowe ze świetlówkami tradycyjnymi Przemysłowa oprawa oświetleniowa z wysokoprężną lampą metalohalogenkową


Szczelność opraw oświetleniowych
Ochrona opraw oświetleniowych przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń do ich wnętrza określana jest przez tzw. stopień ochrony. Wybór oprawy o wysokim stopniu ochrony (szczelności) jest konieczny dla uzyskania i zachowania jej wysokiej wydajności w trakcie całego okresu eksploatacji, szczególnie w przypadku pracy w trudnych warunkach dużego zapylenia lub wilgotności. Stopień ochrony oprawy określa się dwucyfrowym symbolem (kodem) IP. Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony wnętrza oprawy przed ciałami stałymi w tym pyłem, narzędziami i częściami ciała. Druga cyfra podaje stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody.
 
Oprawy przemysłowe przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – w pomieszczeniach zapylonych lub wilgotnych, powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP65. Nie oznacza to jednak bezwzględnego wymagania ponieważ w wielu pomieszczeniach przemysłowych panują znacznie lżejsze warunki środowiskowe.
 
Układy zasilania
Układy zasilania opraw stosowanych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych powinny zapewniać skuteczną kompensację mocy biernej. Dlatego oprawy z układami zasilającymi zawierającymi stateczniki magnetyczne powinny być wyposażone w kondensatory kompensacyjne. Stateczniki magnetyczne stosowane są przede wszystkim w oprawach do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych, ale także w oprawach do starszych typów świetlówek T8.
 
Lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku świetlówek, są oprawy z elektronicznymi układami stabilizacyjno-zapłonowymi, tzw. statecznikami elektronicznymi, zapewniające bardzo niski współczynnik mocy biernej.

Oprawy oświetleniowe ze świetlówkami liniowymi
Oprawy świetlówkowe przeznaczone do oświetlania hal przemysłowych stanowią bardzo liczną i rozbudowaną grupę sprzętu. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie układy optyczne kształtujące rozsył światła mogą być z powodzeniem stosowane do oświetlania pomieszczeń produkcyjnych o wysokości nawet powyżej 12 m.
 
Obecnie w nowych instalacjach stosuje się głównie najnowocześniejsze świetlówki typu T5 o średnicy rury wynoszącej 16 mm. Zastąpiły one starsze i mniej wydajne świetlówki typu T8 o średnicy 26 mm.
 
Jednym z najprostszych typów opraw świetlówkowych do oświetlania hal przemysłowych są oprawy o konstrukcji otwartej z jedną lub dwoma świetlówkami. W wersji pozbawionej odbłyśnika charakteryzują się cało-przestrzennym rozsyłem światła. Wersje wyposażone w prosty odbłyśnik typu rynnowego, z blachy stalowej malowanej na kolor biały, zapewniają szeroki rozsył światła. Rzadziej odbłyśnik wykonany jest z blachy o powierzchni lustrzanej i tak ukształtowany, że zapewnia wąski lub nawet bardzo wąski rozsył światła. Oprawy takie popularnie nazywane są belkami świetlówkowymi. Charakteryzują się stopniem ochrony IP20 i są przeznaczone do oświetlania hal i pomieszczeń przemysłowych o niskim zapyleniu i wilgotności.
 
W halach i pomieszczeniach o wysokim stopniu zapylenia lub wilgotności stosuje się oprawy do jednej lub dwóch świetlówek z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego, zamkniętą kloszem z tworzywa przezroczystego. Popularnie są one nazywane oprawami szczelnymi i charakteryzują się stopniem ochrony co najmniej IP54, a często nawet IP65. W wersjach specjalnych opraw takie posiadają również okablowanie i dodatkowe dławice pozwalające na zasilanie przelotowe, a dzięki temu na łączenie opraw w linie świetlne.

Oprawy oświetleniowe do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych
Do oświetlania hal i pomieszczeń przemysłowych o wysokości powyżej 12 m stosowane są oprawy z wysokoprężnymi lampami halogenkowymi , głównie ze względu na wyższy strumień świetlny. Najczęściej stosowanym rodzajem opraw przemysłowych do lamp metalohalogenkowych są tzw. oprawy typu high-bay. Są to oprawy zwieszane, najczęściej ze źródłem światła umieszczonym pionowo w kloszu o symetrii obrotowej, stanowiącym równocześnie odbłyśnik kształtujący symetryczno-obrotowy rozsył światła. W zależności od kształtu odbłyśnika oprawa tego rodzaju może charakteryzować się szeroką lub wąską wiązką emitowanego światła. Klosze opraw w większości przypadków zamknięte są od dołu szczelną szybą i czasami dodatkową siatką stanowiącą zabezpieczenie mechaniczne. Od góry klosza znajduje się szczelny korpus mieszczący układ zasilania elektrycznego. Oprawy typu high-bay do lamp metalohalogenkowych mogą mieć także inny kształt, np. skrzynkowy. Źródła światła umieszczone są w nich poziomo, a oprawy są na ogół wyposażone w wewnętrzny odbłyśnik o kształcie parabolicznym i jednej osi symetrii.
 
Naświetlacze o niesymetrycznym rozsyle światła
W przypadku hal przemysłowych, w których podwieszenie opraw do stropu jest niemożliwe bywają stosowane oprawy montowane do ścian pomieszczenia. Są to oprawy typu naświetlacz o mocno niesymetrycznym rozsyle światła uzyskiwanym dzięki poziomemu usytuowaniu źródła światła w specjalnym odbłyśniku o dwóch osiach symetrii.


Autor: Marek Kołakowski (LIGHTING.PL)

Treści powiązane:Komentarze:


Katalogi

Katalog firm PL Katalog importerów  Katalog stron WWW

Archiwum informacji

Archiwum newsów

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne wortalu LIGHTING.PL

Giełda pracy

Giełda pracy

Targi, konferencje

Targi, konferencje

Najciekawsze artykuły - oświetlenie profesjonalne

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Na całym świecie liczba osób wymagających opieki zdrowotnej stale rożnie. W większości krajów europejskich zachodzą zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw. W najbliższych latach liczba pacjentów placówek służby zdrowia i ludzi w podeszłym wieku wymagających zorganizowanej opieki będzie rosła coraz bardziej. W ślad za tym będą też rosły potrzeby i wymagania stawiane placówkom opieki medycznej.

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Ostatnie lata przynoszą dynamiczny rozwój techniki LED w zakresie systemów oświetlenia ulicznego. Instalacje oświetlenia ulicznego LED mogą być łatwo sterowane. Takie sterowanie może obejmować całe grupy lub nawet poszczególne indywidualne oprawy, które można załączać lub wyłączać o zadanej porze, przyciemniać w dowolnym stopniu w zadanych porach i kontrolować stan poszczególnych urządzeń.

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Philips Lighting stworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości zapowiedź tego, jak w 2030 roku mogłoby wyglądać miejskie życie. Podczas światowego kongresu Smart Cities Expo w Barcelonie, Philips Lighting Research podzielił się swoją wizją na temat tego, jak w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia systemy kompleksowego zarządzania światłem odegrają kluczową rolę w tworzeniu inteligentnych miast.

Human Centric Lighting - oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka

Human Centric Lighting - oświetlenie zgo...

Technologie sztucznego oświetlania wnętrz wciąż się rozwijają. Z jednej strony wzrasta wydajność energetyczna oświetlenia, a sposoby stosowania i kontrolowania światła na powierzchniach pracy wzrokowej są ulepszane. Z drugiej, dzięki wielu badaniom naukowym, za pomocą światła sztucznego aktywnie wpływamy na emocje, samopoczucie i produktywność pracy osób przebywających w oświetlanych wnętrzach.

Światło znakiem hotelowej marki

Światło znakiem hotelowej marki

Ludzie podróżujący po świecie w celach turystycznych lub biznesowych zatrzymują się w hotelach, od których oczekują atmosfery przytulnego domu lub luksusowego miejsca pracy. Hotele stosują różnorodne środki, aby przyciągnąć gości do siebie. Niepowtarzalną szansę wykreowania atmosfery potwierdzającej oferowany luksus może stać się światło. Oświetlenie może stanowić rozpoznawalny znak hotelowej marki.

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i handlu

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i...

Oświetlenie jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Choć dokładne wymogi względem jego parametrów są uzależnione od specyfiki zadań wykonywanych w zakładzie, istnieją również zalecenia ogólne, wspólne dla wielu rodzajów stanowisk pracy.

OŚWIETLANIE OBIEKTÓW