Oświetlenie profesjonalne | obiekty architektoniczne  (2016-02-08)   KRULEN Technika Świetlna

Stacja kolejowa Bydgoszcz Wschód oświetlona przez KRULEN

16 stycznia 2016 r. otwarta została najważniejsza inwestycja w historii Bydgoszczy – najdłuższa linia tramwajowa w Polsce, łącząca centrum miasta z dzielnicą Fordon. Ważną częścią tej trasy jest węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód. Z przystanku tramwajowego na zadaszonej estakadzie pasażerowie mogą szybko przemieścić się schodami lub windami na perony kolejowe oświetlone systemem WRATISLAVIA firmy NORKA.

  Projektując oświetlenie stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód firma KRULEN Technika Świetlna wzięła pod uwagę nie tylko obowiązujące normy oświetleniowe, ale także architekturę stacji tak, aby podkreślić jej indywidualne cechy architektoniczne. Na stacji znajdują się dwa perony: peron nr 1 (jednokrawędziowy) oraz peron nr 2 (dwukrawędziowy). Na każdym z peronów znajdują się dwie wiaty oraz dwa budynki wind i klatek schodowych, które prowadzą na znajdującą się nad peronami estakadę tramwajową. Długość każdej wiaty wynosi 46,30 m, natomiast długość każdego z obszarów niezadaszonych pomiędzy wiatami ok. 48,50 m. Zgodnie z koncepcją architektoniczną, zarówno w obszarach zadaszonych jak i niezadaszonych, należało poprowadzić ciągłą linię świetlną. I tu pojawiło się wyzwanie dla konstruktorów i projektantów, ponieważ należało zaprojektować stabilny system oświetleniowy mocowany podwieszkami do zadaszenia peronów, ale przede wszystkim „przeprowadzić” linię świetlną na obszarze niezadaszonym, pod estakadą oraz przy budynkach. Należy pamiętać, że 1 mb systemu WRATISLAVIA waży ok. 20 kg (łącznie z oprawami i oprzewodowaniem), a więc konstrukcja podtrzymująca system, musiała być stabilna i mieć odpowiednią wytrzymałość. Wymagało to zastosowania różnych rozwiązań inżynieryjnych.
 
Na każdym z peronów zaprojektowano 2 ciągłe linie świetlne systemu WRATISLAVIA. Na etapie projektu wykonane zostały szczegółowe przeliczenia statyki każdej linii świetlnej systemu i na tej podstawie określono podstawowe parametry wytrzymałościowe dla słupów typu Y podtrzymujących system pod estakadą oraz dla uchwytów naściennych podtrzymujących system w obrębie budynków. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane i wyprodukowane indywidualnie dla tego projektu.
 
Linie świetlne na peronach rozmieszczone zostały na wysokościach uwarunkowanych przez konstrukcję zadaszeń wiat, których płaty dachowe znajdują się na różnych poziomach. Ustalono dwie wysokości montażu: na poziomach h1 = 3,25 m oraz h2 = 4,20 m. Oprawy w systemie WRATISLAVIA 2 x 54 W zostały rozmieszczone co ok. 5,5 m, dzięki czemu uzyskano optymalne wyniki oświetleniowe. Profil systemu WRATISLAVIA umożliwia swobodne rozplanowanie lokalizacji opraw, dlatego po wykonaniu pomiarów już na terenie budowy, możliwe było dokonanie drobnych korekt pozycji opraw, unikając kolizji przebiegu linii świetlnej z architekturą stacji.
 
Obszar budynków wind i klatek schodowych jest punktem komunikacyjnym bardzo ważnym dla pasażerów. Wejścia do tych budynków zostały doświetlone oprawami tubularnymi ZUG T5 1 x 49 W. Oprawy są wyposażone w śruby sześciokątne zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem, a transopalizowana tuba ochronna zapewnia wysoką ochronę przed olśnieniem. Dodatkowo, zaciski montażowe umożliwiają obrócenie oprawy o 360°, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne ukierunkowanie wiązki światła na wymagany obszar.
 
Projekt oświetlenia zamknęło dekoracyjne oświetlenie na zadaszeniach wiat peronowych, od strony estakady. Koncepcja dekoracyjnego oświetlenia na zadaszeniach peronowych zakładała zastosowanie długich opraw tubularnych emitujących światło, które nie spowoduje efektu olśnienia z poziomu estakady tramwajowej, jednocześnie podkreślając formę zadaszenia. W celu uzyskania zamierzonego efektu wizualnego firma NORKA stworzyła, specjalnie dla tego projektu, wersję oprawy tubularnej BERN LED IP 68 o długości 2,9 m, emitującej strumień świetlny na poziomie dokładnie 1500 lm. Było to możliwe dzięki zastosowaniu ściemnialnych źródeł LED Stripe 24 V o temperaturze barwowej 4000 K, które zostały podłączone do wbudowanego w oprawę ściemniacza oraz transformatora. Jednocześnie tuba ochronna wykonana z PMMA Transopal® (o wzmocnionej odporności), zapewnia wysoką przepuszczalność światła oraz jego idealne rozproszenie.
 
Źródło: Krulen Technika Świetlna

Komentarze:


Katalogi

Katalog firm PL Katalog importerów  Katalog stron WWW

Archiwum informacji

Archiwum newsów

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne wortalu LIGHTING.PL

Giełda pracy

Giełda pracy

Targi, konferencje

Targi, konferencje

Najciekawsze artykuły - oświetlenie profesjonalne

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Oświetlenie placówek służby zdrowia

Na całym świecie liczba osób wymagających opieki zdrowotnej stale rożnie. W większości krajów europejskich zachodzą zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw. W najbliższych latach liczba pacjentów placówek służby zdrowia i ludzi w podeszłym wieku wymagających zorganizowanej opieki będzie rosła coraz bardziej. W ślad za tym będą też rosły potrzeby i wymagania stawiane placówkom opieki medycznej.

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Inteligentne systemy oświetlanie ulic

Ostatnie lata przynoszą dynamiczny rozwój techniki LED w zakresie systemów oświetlenia ulicznego. Instalacje oświetlenia ulicznego LED mogą być łatwo sterowane. Takie sterowanie może obejmować całe grupy lub nawet poszczególne indywidualne oprawy, które można załączać lub wyłączać o zadanej porze, przyciemniać w dowolnym stopniu w zadanych porach i kontrolować stan poszczególnych urządzeń.

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Inteligentne miasta są coraz bliżej

Philips Lighting stworzył za pomocą wirtualnej rzeczywistości zapowiedź tego, jak w 2030 roku mogłoby wyglądać miejskie życie. Podczas światowego kongresu Smart Cities Expo w Barcelonie, Philips Lighting Research podzielił się swoją wizją na temat tego, jak w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia systemy kompleksowego zarządzania światłem odegrają kluczową rolę w tworzeniu inteligentnych miast.

Human Centric Lighting - oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka

Human Centric Lighting - oświetlenie zgo...

Technologie sztucznego oświetlania wnętrz wciąż się rozwijają. Z jednej strony wzrasta wydajność energetyczna oświetlenia, a sposoby stosowania i kontrolowania światła na powierzchniach pracy wzrokowej są ulepszane. Z drugiej, dzięki wielu badaniom naukowym, za pomocą światła sztucznego aktywnie wpływamy na emocje, samopoczucie i produktywność pracy osób przebywających w oświetlanych wnętrzach.

Światło znakiem hotelowej marki

Światło znakiem hotelowej marki

Ludzie podróżujący po świecie w celach turystycznych lub biznesowych zatrzymują się w hotelach, od których oczekują atmosfery przytulnego domu lub luksusowego miejsca pracy. Hotele stosują różnorodne środki, aby przyciągnąć gości do siebie. Niepowtarzalną szansę wykreowania atmosfery potwierdzającej oferowany luksus może stać się światło. Oświetlenie może stanowić rozpoznawalny znak hotelowej marki.

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i handlu

Oświetlenie a BHP w biurach, przemyśle i...

Oświetlenie jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Choć dokładne wymogi względem jego parametrów są uzależnione od specyfiki zadań wykonywanych w zakładzie, istnieją również zalecenia ogólne, wspólne dla wielu rodzajów stanowisk pracy.

OŚWIETLANIE OBIEKTÓW