Oświetlenie profesjonalne | produkty LED  (2017-07-02)   SEOUL SEMICONDUCTOR

SunLike – technologia LED zmierza w kierunku światła naturalnego

Dzięki połączeniu opatentowanej technologii chipów LED firmy Seoul Semiconductor i technologii luminoforu TRI-R firmy Toshiba Materials udało się stworzyć nową generację diod LED w postaci serii SunLike zapewniającej światło o najwyższej jakości, które zapewniają oświetlenie skupione na potrzebach człowieka (human centric lighting) zoptymalizowane pod kątem rytmu okołodobowego.
 
Firma Seoul Semiconductor opracowała technologię diod LED, które wytwarzają światło o widmie maksymalnie zbliżonym do naturalnego światła słonecznego. Nowa technologia diod LED z serii SunLike z naturalnym widmem światła, która powstała dzięki współpracy pomiędzy Seoul semiconductor i firmą Toshiba Materials została zaprezentowana na konferencji prasowej we Frankfurcie w Niemczech w dniu 26 czerwca 2017 r.

 
 Ewolucja od światła naturalnego do sztucznych rodzajów oświetlenia
 
 
Powrót do światła naturalnego
 
Ludzie żyli w naturalnym świetle słonecznym przez dziesiątki tysięcy lat i zaczęli używać oświetlenia sztucznego w trzecim wieku p.n.e. Stosowanie białych diod LED do oświetlenia sztucznego rozpoczęło się niecałe dwadzieścia lat temu, ale szybko rozprzestrzeniło się na całym świecie ze względu na wysoką wydajność i oszczędności jakie zapewnia oświetlenie LED. Jednak niskim kosztom i wysokiej jasności nadano priorytet nad jakością światła, na skutek czego światło z konwencjonalnych diod LED ma charakterystyki odmienne od naturalnego światła słonecznego, które najlepiej pasuje do ludzkiego rytmu biologicznego.
 
Technologia diod LED z serii SunLike zapewnia widmo maksymalnie odpowiadające naturalnemu światłu słonecznemu jakim człowiek cieszył się od tysięcy lat. Zbliżenie widma sztucznego oświetlenia LED do światła naturalnego minimalizuje braki sztucznych źródeł światła, zapewniając oświetlenie bardziej zbliżone do słonecznego. Takie naturalne widmo światła zostało uzyskane dzięki połączeniu światowej klasy technologii chipów LED firmy Seoul Semiconductor z technologią TRI-R firmy Toshiba Materials, wiodącego światowego producenta luminoforów.
 
 
Minimalizowanie skutków światła niebieskiego
 
Ponieważ diody LED z serii SunLike zostały zaprojektowane tak, aby dostarczały światło, którego widmo ściśle odpowiada naturalnemu światłu słonecznemu, dlatego stanowią optymalne źródło światła do oświetlenia zgodnego z potrzebami człowieka, które maksymalizują korzyści płynące z oświetlenia naturalnego podczas gdy jednocześnie  minimalizują negatywne skutki uboczne wywoływane przez źródła światła sztucznego.
 
Niektóre najnowsze badania wykonane na uniwersytecie Harvard [1] i innych uniwersytetach sugerują, że niebieskie chipy LED używane w większości komercyjnych diod LED do wytwarzania światła widzialnego, zapewniają pozytywną stymulację ludzkiego oka, która zwiększa czujność i poprawiają nastrój, gdy ich światło jest używane w godzinach dziennych. Jednak te niebieskie chipy LED odpowiadają za niebieskie piki w widmie światła diod LED, które mogą powodować negatywne efekty gdy jesteśmy pod ich wpływem przez dłuższy czas w godzinach nocnych, zakłócając naturalny biorytm człowieka. Technologia diod LED z serii SunLike o naturalnym widmie światła wykorzystuje fioletowe (purple) chipy LED w połączeniu luminoforem TRI-R do minimalizacji niebieskich pików w widmie, które są charakterystyczne dla typowych źródeł światła LED, dzięki czemu możliwe staje się wytwarzanie światła o widmie odpowiadającym zdrowemu naturalnemu światłu dziennemu.

 

 
SunLike – najwyższa światowa klasa oddawania barw
 
Zgodnie z wynikami badań opublikowanymi w czasopismach akademickich, takich jak Nature [2], ponieważ ludzie żyli pod słońcem przez tysiące lat, ludzkie organy i biorytmy rozwinęły się w sposób najbardziej odpowiadający naturalnemu światłu słonecznemu. Komórki ludzkiej siatkówki, które interpretują i reagują na światło barwne składają się z czopków reagujących na światło czerwone, niebieskie i zielone, a odsetek receptorów niebieskich wynosi zaledwie 5,7 %.
 

Jedynie 5,7 % komórek siatkówki to czopki, które mogą treagować na światło z niebieskiego zakresu widma widzialnego [2]
 
 
Ponieważ ilość światła niebieskiego, którą mogą przyjąć nasze oczy, jest ograniczona, niebieskie światło przekraczające ten limit jest rozpraszane. W rezultacie takiego rozpraszania widzenie tekstury i barwy obserwowanych obiektów zostaje zniekształcone. Dodatkowo nadmiar niebieskiego światła może nadmiernie stymulować te komórki siatkówki i powodować zmęczenie oczu i utratę koncentracji. Ponieważ diody LED z serii SunLike charakteryzują się widmem najbardziej zbliżone do światła słonecznego, dokładniej odzwierciedlają barwę i teksturę obiektów w świetle naturalnym bez negatywnego wpływu światła niebieskiego na oczy i ludzki biorytm. Kilka produktów, w których zastosowano technologię TRI-R firmy Toshiba, zastosowano już do oświetlenia podczas Fashion Week w Mediolanie i oświetlenia muzealnych ekspozycji malarstwa artystycznego.

 
Technologia TRI-R oświetliła wystawę Crafting the Future prezentującą historię rzemiosła i innowacji, podczas Mediolańskiego Tygodnia Mody, światowej sławy pokaz mody
 
 
Technologia TRI-R oświetlała specjalną wystawę "Rubens i narodziny baroku" w Pałacu Królewskim w Mediolanie, w dniach 26.11.2016 r. do 26.02.2017 r.
 
 
Perspektywy zastosowań I prognozy rynkowe
 
Przewiduje się, że głównym polem zastosowań dla technologii SunLike stanie się oświetlenie obiektów handlowych, gdzie  wymagane jest wyróżnienie i dokładne pokazanie barw produktu jakie będą widoczne w dziennym świetle słonecznym. Będą wśród nich domy towarowe, sklepy jubilerskie, obiekty uprawy roślin w pomieszczeniach zamkniętych, obiekty wystawiennicze np. muzea i sale wystawowe oraz wnętrza takich jak garderoby lub łazienki.
 
Wartość światowego rynku oświetleniowego jest szacowana na 87 mld USD, a oświetlenie LED stanowi w nim około 35 mld USD. Ogólny segment rynku LED, w którym mogą być stosowane diody z serii SunLike wynosi około 17 mld USD. Oczekuje się, że diody LED z serii SunLike o naturalnym widmie światła znajdą pierwsze zastosowania w aplikacjach wymagających wysokiej jakości oświetlenia, a następnie będą się upowszechniały na rynku oświetlenia ogólnego.
 

[1] artykuły Blue Light (Źródło: Harvard Medical School)
http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side
[2] Źródło: http://www.nature.com/nature/journal/v397/n6719/full/397520a0.html
Roorda i in. Natura, 397, 520-522, (1999)
 
Wiecej na http://www.seoulsemicon.com/en/technology/Sunlike/
 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW