Oświetlenie profesjonalne | przemysł  (2019-07-17)  

5 zaskakujących faktów o oświetleniu przemysłowym

Oświetlenie LED w przemyśle jest już dziś standardem i domyślnym wyborem inwestorów wznoszących nowe hale. Ze względu na tempo, w jakim rozwija się ta technologia i towarzyszące jej rozwiązania, potencjał systemów diodowych wciąż zaskakuje. Oto 5 niespodziewanych faktów na temat oświetlenia przemysłowego.
 
 

 
Nawet 2,2 mld euro oszczędności możliwe dzięki LED
 
Według danych firmy konsultingowej McKinsey dzięki wysokiej wydajności instalacji LED modernizacja przestarzałego oświetlenia w krajach Unii Europejskiej może przynieść oszczędności na poziomie 2,2 miliarda euro w skali roku. Co więcej, jak szacuje Boston Consulting Group, w przypadku liniowych systemów LED całkowity koszt posiadania (TCO, total cost of ownership – miara kompleksowo ujmująca nie tylko nakłady inwestycyjne, ale także wydatki na utrzymanie aktywów w określonym czasie) do 2020 r. zmniejszy się o ponad połowę w porównaniu z tym, ile wynosił w 2014 r.
 
 
Predictive maintenance – konserwacja predykcyjna dzięki monitoringowi stanu urządzeń oświetleniowych
 
Predictive maintenance (PdM), konserwacja predykcyjna, to stosunkowo nowa, ale już dostępna w Polsce technologia pozwalająca wyeliminować zbędne interwencje serwisowe oraz minimalizować częstotliwość występowania przestojów powodowanych nieplanowanymi naprawami. Efekt osiąga się dzięki systemom zbierającym w czasie rzeczywistym wszelkie dane nt. parametrów pracy opraw, alarmującym administratora w razie wystąpienia anomalii i dającym mu stały dostęp do przekrojowych informacji o stanie technicznym poszczególnych elementów instalacji. Dzięki PdM stosowane dotychczas zgrubne szacunki czasu pracy urządzeń można zastąpić rzetelnymi danymi. Systemy pozwalają dokładnie określić, przez ile roboczogodzin działał sprzęt oraz kiedy w związku z tym konieczne będą prace konserwacyjne lub jego wymiana. Dostęp do zgodnych z rzeczywistością informacji o stanie wyposażenia wydłuża jego żywotność poprzez eliminację przypadków, w których ze względu na nietrafne założenia oddaje się do serwisu lub demontuje sprawne jeszcze urządzenie. Z drugiej strony, PdM wyklucza potencjalnie groźną sytuację, w której sprzęt jest zbyt długo eksploatowany bez przeglądu i w efekcie nie funkcjonuje poprawnie, powodując niebezpieczeństwo lub naruszenie obowiązujących norm.
 
 
Systemy z czujnikami zużywają nawet 80 procent mniej prądu
 
Systemy zarządzania oświetleniem, pozwalające dostosowywać parametry pracy opraw do bieżących potrzeb dzięki danym pochodzącym z czujników obecności oraz sensorów natężenia światła dziennego, cieszą się rosnącą popularnością. Przy ich zastosowaniu dzięki właściwościom aktywnych opraw LED można manipulować natężeniem emitowanego przez nie światła oraz wygaszać je i załączać w zależności od warunków bez ryzyka zmniejszenia ich żywotności. Zastąpienie konwencjonalnego oświetlenia systemem LED może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Oprawy aktywne i czujniki otwierają także drzwi do regulacji natężenia i barwy światła, pozwalając dostosować je do pory dnia oraz tego, czy ktoś jest w pomieszczeniu. Przejście z konwencjonalnej instalacji oświetleniowej na tego rodzaju inteligentny system LED pozwala w sumie zmniejszyć zużycie energii nawet o 80 proc. Nic dziwnego, że inwestorzy chętnie sięgają po to rozwiązanie. Jak wynika z danych McKinsey, średnia dynamika wzrostów wartości rynku systemów zarządzania oświetleniem miała do 2020 roku osiągnąć poziom około 20 proc.
 
 
Czyste okna to mniejsze rachunki
 
W kontekście czujników światła dziennego okazuje się, jak istotne mogą być dla rachunków za prąd czyste okna. Im więcej słońca dociera do wnętrza hali, tym z mniejszą mocą pracować muszą oprawy, by dać światło o zadanym natężeniu. Stąd na znaczeniu zyskuje przepuszczalność szyb dla światła. W przypadku mocnego zabrudzenia mogą zatrzymywać nawet połowę promieni słonecznych. Regularne mycie okien fabryki z systemem zarządzania oświetleniem po prostu się więc opłaca.
 
 
Wewnątrz tak jak na zewnątrz
 
Głośna stała się ostatnio statystyka, według której ludzie spędzają dziś w pomieszczeniach 90 proc. czasu, podczas gdy dawno, dawno temu przez 90 proc. doby byli na zewnątrz. Samo w sobie nie jest to złe, naukowe badania dowodzą jednak, że uniezależnienie się od warunków otoczenia oraz naturalnych źródeł światła nie dokonało się bez wpływu na nasze funkcjonowanie. Sztucznemu światu brakowało dotychczas cyklicznej zmienności, dzięki której słońce wpływa na rytm snu i czuwania ludzkiego organizmu. W efekcie usypiamy trudniej niż nasi przodkowie, a jakość naszego snu jest gorsza. Technologiczny rozwój opraw LED umożliwił jednak naśladowanie naturalnego światła wewnątrz budynków. Dostępne już na rynku systemy Human Centric Lighting (HCL) zmieniają natężenie i barwę światła elektrycznego zgodnie z porą dnia, intensywnie pobudzając do pracy około południa i stopniowo przechodząc na sprzyjające odprężeniu ustawienia wieczorem. W przypadku przedsiębiorstw pracujących na 3 zmiany da się zaprogramować system HCL tak, by minimalizował negatywny wpływ pracy nocą na rytm dobowy.
 
Źródło: Trilux Polska
 

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW