Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2017-08-07)   ENERGA OŚWIETLENIE

Inteligentne oświetlenie przejść ulicznych poprawi bezpieczeństwo pieszych

Energa poprawia bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Spółka Energa Oświetlenie, odpowiadając na coraz większe potrzeby miast i gmin w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, przygotowała nową usługę „Smart przejście”. Takie innowacyjne rozwiązanie wdrożono na jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść w Gdańsku. 

 
Inteligentne przejście dla pieszych w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha oświetlone zgodnie z europejską normą PN−EN 13 201:2005.         Fot. Energa Oświetlenie

 
Bezpieczne i inteligentne przejście dla pieszych zrealizowano w projekcie pilotażowym w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha. Nowe urządzenie zastosowano z myślą, aby znacznie ograniczyć liczbę wypadków, spełniając europejską normę oświetlenia dróg PN−EN 13 201:2005.
 
- Nasza nowa usługa „Smart przejście”, którą wdrażamy w ramach inteligentnych rozwiązań dla gmin, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych – mówi Michał Bełbot, prezes spółki Energa Oświetlenie. - Obecnie mamy już zakontraktowanych do realizacji 20 inteligentnych przejść w różnych miejscowościach. Te innowacje oświetleniowe, typu „Smart” oraz technologie LED mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej w miastach i gminach. W wyniku dobrej współpracy z samorządami w zakresie modernizacji oświetlenia możemy wdrażać innowacyjne technologie - proekologiczne i energooszczędne.
 
- Przejście dla pieszych zlokalizowane przy Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku było bardzo niebezpieczne dla przechodniów - informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. - Duży ruch samochodowy na czteropasmowej jezdni oraz brak sygnalizacji świetlnej stanowił w tym miejscu znaczne ryzyko wypadków. Zainstalowanie inteligentnego oświetlenia na tym przejściu zwiększy widoczność przechodzących oraz pomoże miastu wypełniać założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.
 
 
Jak działa inteligentne przejście przez jezdnię?
 
System składa się z zespołu dwóch lamp wyposażonych w urządzenia analizujące obraz wideo, które są zamontowane na przeciwległych krańcach przejścia. Obraz z urządzeń, pobierany w odstępie 0,2 sek., dostarczany jest do systemu analizującego strumień. Algorytm porównuje kolejno pobrane obrazy i w przypadku wystąpienia różnicy określa wielkość obiektu, który różnice spowodował. Na tej podstawie system identyfikuje przechodnia, odróżniając go od innych „obiektów”, np. zwierzęcia czy samochodu. Oprawy kierunkowe LED emitują zogniskowany strumień światła, aby pomalowane na biało pasy były kontrastowo widoczne dla kierowców na tle ciemnej jezdni.
 
Gdy z przejścia chce skorzystać przechodzień, system automatycznie zwiększa natężenie oświetlenia, powodując, że jego sylwetka jest lepiej widoczna, nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych.
 
Zastosowanie w systemie selektywnego rozpoznawania obiektów pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej poprzez automatyczne zmniejszenie natężenia światła w sytuacji, gdy nikt z przejścia nie korzysta.

 
Fot. Energa Oświetlenie

Źródło: Energa Oświetlenie

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW

Advertisement