Wydarzenia branżowe | Targi, konferencje, seminaria  (2023-11-05)  

Konkursu "Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2023 roku oraz Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2023 roku"

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w XXV-ej jubileuszowej edycji Konkursu "Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2023 roku oraz Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2023 roku"

 


Konkurs ma na celu propagowanie oszczędności energii elektrycznej poprzez zastosowanie elektro-oszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz promowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia w dużych i małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.
Promuje liderów efektywności energetycznej poprzez przyznawanie dyplomów za elektro-efektywność wykonanej inwestycji oświetleniowej przy uwzględnieniu obowiązujących standardów oświetleniowych.
Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli (sołectwa, dzielnice, osiedla, gminy, powiaty, miasta, województwa itp.), a także przez inwestorów, biura projektowe oraz dostawców sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.
 
Zgłaszane do Konkursu inwestycje oświetleniowe powinny być wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu.
Ocenie podlegają inwestycje oświetleniowe zarówno dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe – stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego, czy też urbanistycznego.
Przedmiotem Konkursu są także inwestycje oświetleniowe zewnętrzne oraz inwestycje wykonane wewnątrz obiektów o różnym charakterze i przeznaczeniu, w tym również w obiektach przemysłowych.
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl zakładka „Konkursy”.
 
Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela biuro PZPO: 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2023 r.

Dyplomy Lidera elektro-efektywności oraz Nagrody i wyróżnienia Konkursowe zostaną wręczone w trakcie Spotkania Jednostek Samorządu Terytorialnego ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW połączonego z bezpłatnym szkoleniem
z zakresu gospodarki energetycznej, oświetlenia, OZE i elektromobilności.
Spotkanie to odbędzie się w Warszawie, na terenie EXPO XXI, 31 stycznia 2024 r.
Szczegóły na www.lightfair.pl
 
Zapraszamy do udziału w Konkursie!
 

Komentarze: