Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2021-03-12)   ENERGA OŚWIETLENIE

Energa Oświetlenie zmodernizowała już ponad 74 tys. lamp ulicznych

11 tys. ton dwutlenku węgla mniej dostaje się rocznie do atmosfery dzięki modernizacjom oświetlenia przeprowadzonym do tej pory przez Energę Oświetlenie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN. Wszystko dzięki wymianom sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED. Od początku swojego działania spółka wymieniła ich już ponad 74 tys. Tylko w 2020 roku na terenie polskich gmin zainstalowano dzięki EOŚ 17 tys. nowoczesnych opraw ledowych.

  Energa Oświetlenie jest od lat liderem w dziedzinie świadczenia kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie ponad 400 gmin w północnej i centralnej Polsce. Spółka odpowiada za ponad 330 tys. działających tu opraw oświetleniowych. Każdego roku EOŚ modernizuje oraz ulepsza swój majątek oświetleniowy. Rok 2020 upłynął dla spółki pod znakiem rekordowej liczby wykonanych modernizacji i nawiązanej współpracy z samorządami.
 
Do tej pory spółka wymieniła ponad 74 tys. opraw lamp ulicznych na terenie 46 gmin. Tylko w 2020 r. nowoczesne energooszczędne oprawy LED zastąpiły ponad 17 tys. przestarzałych opraw sodowych. W minionym roku EOŚ nawiązała współpracę z ponad 20 gminami. Wśród nich jest m.in. Gdynia, gdzie – oprócz standardowych usług utrzymania miejskiego oświetlenia, zakontraktowano doświetlenie 100 gdyńskich przejść dla pieszych.
 
 
Jaśniej, a dzięki temu bezpieczniej na drogach 
 
Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą technologia LED, możliwe jest dobranie opraw do konkretnych sytuacji drogowych, tak aby zapewnić maksymalnie równomierne pokrycie danych powierzchni strumieniami światła. Ma to na celu wyeliminowanie efektu stroboskopu, czyli występowania naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni na jezdni. W efekcie nie męczy to oczu kierowców, a prowadzenie pojazdów w takich miejscach jest dużo łatwiejsze.
 
Duże znaczenie ma także barwa światła. W oprawach LED najczęściej stosowane jest światło białe o temperaturze barwowej 4000K, którego parametry są najbardziej zbliżone do naturalnego światła dziennego. Pozwala ono lepiej postrzegać kształty i kolory przedmiotów, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku pieszych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo ledowe oświetlenie uliczne poprawia estetykę przestrzeni miejskich i gminnych.
 
 
Nowe światło – mniejsze zużycie
 
Diody LED zużywają kilkakrotnie mniej energii w porównaniu do sodowych lub rtęciowych źródeł światła. Zastosowanie odpowiednich soczewek pozwala skierować światło konkretnie na oświetlane powierzchnie, minimalizując rozpraszanie strumienia (tzw. śmiecenie światłem). Wymiana opraw na ledowe pozwala dzięki temu na osiągniecie redukcji zużycia energii o ponad 50 proc. Dzięki wszystkim modernizacjom wykonanym dotychczas przez Energę Oświetlenie, roczna redukcja zużycia energii w polskich gminach wynosi 15 GWh. Oznacza to osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych lub pozwala zagospodarować „zaoszczędzoną” energię na rozwój innych przedsięwzięć, takich jak np. budowa stacji ładowania pojazdów na słupach.
 
 
Ukłon w kierunku świata przyrody
 
Mniejsze zużycie energii elektrycznej oznacza także redukcję emisji CO2 do atmosfery. Na skutek wszystkich modernizacji wykonanych dotychczas przez Energę Oświetlenie, każdego roku do atmosfery trafia ponad 11 tys. ton dwutlenku węgla mniej. Następuje także redukcja emisji innych szkodliwych substancji: 10,2 tony tlenków siarki, 9,5 tony tlenków azotu, ponad 4 tony tlenku węgla oraz ponad 0,5 tony pyłu całkowitego [1].
 
Nie bez znaczenia jest także uzyskanie dzięki modernizacji tzw. efektu ciemnego nieba. Polega on na tym, że światło jest kierowane w dół, na oświetlane powierzchnie. Nie ma natomiast tzw. poświaty, która zakłóca rytm funkcjonowania zwierząt prowadzących nocny tryb życia. Coraz więcej ekologów zwraca uwagę na to, że tradycyjne oświetlenie powodujące poświatę jest uciążliwe właśnie dla przyrody – sprawia, że zwierzęta odczuwają ten stan jako tzw. permanentną pełnię księżyca. Zaburza to ich rytm dnia, sposób odżywiania oraz cykl rozmnażania. Opracowana została nawet tzw. mapa ciemnego nieba. Wiele punktów na tej mapie pojawiło się dzięki modernizacjom Energi Oświetlenia, które pozwalają łączyć podniesienie standardu oświetlenia i bezpieczeństwa dla ludzi z rozsądną troską o zwierzęta mieszkające w naszym otoczeniu.

 
 
[1] Obliczenia przeprowadzone według wskaźników raportowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW