Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2024-01-31)  

Kutno zainstalowało 4000 opraw LED z systemem sterowania i 4-krotnie zmniejszyło zużycie energii

Latem 2022 roku rozpoczęła się największą w regionie łódzkim modernizację infrastruktury oświetleniowej, w ramach której, w Kutnie, wymieniono energochłonne oprawy sodowe na oświetlenie w technologii LED.
 
W postępowaniu przetargowym wybrano oprawy LED i system zarządzania oświetleniem od Signify. Głównym wykonawcą prac było Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.

 


Kutno oświetlały oprawy sodowe instalowane jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku i nie zapewniały już wymaganego natężenia światła oraz standardów bezpieczeństwa. Dbając o dobro mieszkańców, realizując strategię rozwoju i przyjęty plan Gospodarki Niskoemisyjnej, miasto Kutno zdecydowało się wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego na LED w całym mieście.
 
Inwestycja „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
W trakcie sześciu miesięcy w Kutnie zainstalowano ponad 4 000 opraw LED zlokalizowanych przy ulicach, w parkach i na placach integrując je z systemem sterowania.

 


System sterowania spełnił wszystkie wymagania techniczne, które były opisane w dokumentacji projektowej, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych opraw LED wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w kategorii energochłonności, co zostało potwierdzone szczegółowymi projektami fotometrycznymi.
 
Dane z infrastruktury oświetleniowej są aktualizowane na bieżąco. Miasto monitoruje zużycie energii elektrycznej, stan techniczny opraw i może szybko reagować na incydenty. Raporty są podstawą do optymalizacji scenariuszy oświetlenia miasta. W zależności od potrzeb i sytuacji może zmienić poziom natężenia oświetlenia, sterując indywidualnymi punktami świetlnymi lub ich grupami. Natężenie oświetlenia można dopasowywać do pory dnia, miejsca lub sytuacji na drodze.

 


Dzięki czujnikom zainstalowanym w oprawach i aplikacji można śledzić dane niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem miasta, takimi jak np. poziom zanieczyszczenia powietrza, hałasu czy natężenia ruchu.


 

Modernizacja oświetlenia ulicznego nie powinna sprowadzać się jedynie do wymiany opraw oświetleniowych. Najlepiej podejść do projektu kompleksowo i od razu przy okazji wymiany opraw na technologię LED, wdrożyć rozwiązanie systemowe, jakim jest Interact City. W ten sposób inwestor maksymalizuje oszczędności z wdrożenia w ramach jednego projektu, ma krótszy czas zwrotu z inwestycji i zwiększa redukcję emisji CO2. Dodatkowo uzyskuje nową jakość zarządzania, dzięki zdalnemu dostępowi do danych.–  podsumowuje Grzegorz Ślusarczyk, ekspert ds. Smart City i projektów publicznych w Signify.

 
 
Korzyści w liczbach
 
Nowe oświetlenie znacząco poprawiło bezpieczeństwo na drogach, komfort mieszkańców i spełniło oczekiwany od projektu efekt energetyczny i zmniejszyło zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku węgla. Oprawy LED o prawidłowo dobranej temperaturze barwowej sprawiają wrażenie, że świecą jaśniej mimo mniejszej mocy. Zamiast ponad 2442 megawatogodzin1), instalacja oświetleniowa obecnie zużywa niespełna 600 megawatogodzin [1]. Wdrożenie systemu sterowania, dzięki jego elastyczności, pozwoliło obniżyć koszty energii związanej z oświetleniem aż 4-krotnie [1].
 
  • Modernizacja oświetlenia oszczędza 1,842 MWh/rok [1]
  • Redukcja śladu węglowego 1,304 tCO2/rok [2]
  • Korzyści dla środowiska, ekwiwalent 59,279 w pełni wyrośniętych drzew [3]
 
 

Mamy coraz mniej środków na bieżące zarządzanie miastem. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania oświetleniem, zmniejszyliśmy zainstalowaną moc z 588 kilowatów do 138. Oznacza to dla miasta aż 4-krotne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. To niezmiernie ważne dla nas jako włodarzy miasta. Te oszczędności możemy przeznaczyć na inne projekty miejskie, o które wnioskują mieszkańcy. Kluczowe są również względy bezpieczeństwa, które daje równomierność oświetlenia LED na jezdni i sprawia, że wszyscy piesi są dobrze widoczni oraz przede wszystkim możliwość efektywnego zarządzania infrastrukturą oświetleniową w oparciu o dane.” – mówi Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta miasta Kutna.

 
Za uzyskany efekt energetyczny miasto Kutno otrzymało białe certyfikaty, świadectwa efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a mechanizm ich uzyskiwania został uregulowany w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831 z późn. zm.).

 


Nagroda Smart City Forum w 2023
 
Inwestycja została doceniona przez kapitułę konkursową Smart City Awards podczas Smart City Forum, najważniejszego w Polsce kongresu poświęconego funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Konkurs ma na celu popularyzację przedsięwzięć, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań inteligentnych miast. Signify otrzymało nagrodę Smart City Award w kategorii Smart City Solution za projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Kutnie w oparciu o technologię LED i system inteligentnego zarządzania oświetleniem Interact City.
 
Kutno zostało także dostrzeżone przez jury konkursu Smart City Award organizowanego w ramach targów Smart City Expo w Łodzi i otrzymało wyróżnienie za wymianę ulicznego oświetlenia i zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem.


Zobacz modernizację oświetlenia na LED i system Interact City w Kutnie:
 
 
 
Źródła:
[1] UM Kutno
[2] KOBIZE - KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
[3] EEA - https://www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-change/key-facts/trees-help-tackle-climate-change

 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW