Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2020-04-02)   ZDM Warszawa

Ponad 90 proc. oszczędności dzięki wymianie oświetlenia w warszawskich tunelach i przejsciach podziemnych

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył jedno z największych przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w 2018 roku. 17 tuneli i przejść podziemnych zyskało nowoczesne oświetlenie. Oszczędności w zużyciu prądu, a także korzyści dla środowiska są olbrzymie. Sumaryczna oszczędność energii wyniesie 2 389 MWh rocznie, co oznacza spadek o 92%.

 


W Warszawie jest prawie 80 tuneli i przejść podziemnych. Zdecydowana większość z nich posiada oświetlenie, które uruchomione jest przez całą dobę. W trosce o środowisko wymieniane są stare oprawy, które pobierają duże ilości prądu. Prace rozpoczęto jeszcze w 2018 roku. Od tego czasu zmodernizowane oświetlenie zyskało 15 tuneli i 3 przejścia podziemne.
 
Wykonane prace były skomplikowane i wymagały dobrego przygotowania. W zdecydowanej większości przypadków nie ograniczały się do wymiany starych opraw na nowe. Celem było zmniejszenie ich liczby przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia. Zmodernizowane oświetlenie wymaga dokumentacji fotometrycznej potwierdzających spełnienie warunków technicznych opisanych w normie PN-EN 13201:2016 -Oświetlenie dróg. Po wykonaniu modernizacji prowadzone były pomiary podstawowych parametrów oświetlenia tj. natężenia, luminancji i temperatury barwowej. Nie obyło się bez poprawek, dlatego też ten proces był czasochłonny, aby nowe oświetlenie spełniało wszelkie normy bezpieczeństwa.
 
W ciągu 2 lat wymieniono 1 354 stare oprawy tradycyjne na 464 nowe oprawy LED. Sumaryczny koszt tych prac to 1 150 956 zł. Ten koszt obejmuje całość wykonanych prac, wraz z zakupem nowych opraw oświetleniowych.
 
Sumaryczna oszczędność energii to 2 389 MWh rocznie – 92% dotychczasowego zużycia. Wg. szacunków w 2020 r. koszt dostawy i dystrybucji energii elektrycznej dla tych tuneli i przejść podziemnych będzie niższy o 1 193 855 zł brutto, niż byłby bez zrealizowanej modernizacji.
 
Oznacza to, że średni okres zwrotu modernizacji oświetlenia w tych tunelach i przejściach podziemnych wynosi mniej niż 1 rok, biorąc pod uwagę zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej przy stawkach za 2020 r. Tak krótki okres zwrotu inwestycji jest możliwy przede wszystkim dzięki montażowi nowych opraw w technologii LED, które zużywają znacznie mniej energii niż oprawy w technologii sodowej wysokoprężnej. Dodatkowo oświetlenie w tunelach świeci non-stop, zatem czas świecenia w stosunku do pozostałego oświetlenia jest ponad 2-krotnie dłuższy, co również zmniejsza okres zwrotu inwestycji.
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące wykonanych przez nas prac.
 
Tunele

Trzy tunele jezdne w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia
Przed modernizacją: 362 oprawy sodowe, moc: 88kW, szacowane roczne zużycie energii: 770,9 MWh
Po modernizacji: 103 oprawy LED, moc: 4,5 kW, szacowane roczne zużycie energii: 39,4 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 731,5 MWh (95%)
 
Tunel jezdny pod Rondem Zesłańców Syberyjskich
Przed modernizacją: 64 oprawy sodowe, moc: 13,6 kW, szacowane roczne zużycie energii: 119,1 MWh
Po modernizacji: 22 oprawy LED, moc: 1,2 kW, szacowane roczne zużycie energii: 10,5 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 108,6 MWh (91%)
 
Tunel jezdny w ciągu Trasy W-Z
Przed modernizacją: 202 oprawy sodowe, moc: 61,5 kW, szacowane roczne zużycie energii: 538,7 MWh
Po modernizacji: 54 oprawy LED, moc: 2,9 kW, szacowane roczne zużycie energii: 25,4 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 513,3 MWh (95%)
 
Tunel jezdny w ciągu ulicy Złotej (pod ulicą Marszałkowską)
Przed modernizacją: 132 oprawy sodowe, moc: 20,1 kW, szacowane roczne zużycie energii: 176,1 MWh
Po modernizacji: 20 opraw LED, moc: 1,1 kW, szacowane roczne zużycie energii: 9,6 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 166,5 MWh (95%)
 
3 tunele jezdne w ciągu ulicy Dźwigowej
Przed modernizacją: 158 opraw sodowych, moc: 43,5 kW, szacowane roczne zużycie energii: 381,1 MWh
Po modernizacji: 72 oprawy LED, moc: 3,8 kW, szacowane roczne zużycie energii: 33,3 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 347,8 MWh (91%)
 
Tunel jezdny ulicy Krasińskiego (pod Wisłostradą)
Przed modernizacją: 48 oprawy sodowe, moc: 10,1 kW, szacowane roczne zużycie energii: 88,5 MWh
Po modernizacji: 36 oprawy LED, moc: 1,2 kW, szacowane roczne zużycie energii: 10,5 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 78,0 MWh (88%)
 
Tunel jezdny ulicy Pułkowej
Przed modernizacją: 110 opraw sodowych, moc: 8,4 kW, szacowane roczne zużycie energii: 73,6 MWh
Po modernizacji: 45 opraw LED, moc: 4,1 kW, szacowane roczne zużycie energii: 35,9 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 37,7 MWh (51%)
 
Tunel jezdny i ciąg pieszy ulicy Gwiaździstej
Przed modernizacją: 18 opraw sodowych, moc: 1,6 kW, szacowane roczne zużycie energii: 14,0 MWh
Po modernizacji:12 opraw LED, moc: 0,4 kW, szacowane roczne zużycie energii: 3,5 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 10,5 MWh (75%)
 
Dwa tunele jezdne i ciąg pieszy ulicy Globusowej
Przed modernizacją: 100 oprawy sodowe, moc: 40,8 kW, szacowane roczne zużycie energii: 357,4 MWh
Po modernizacji: 32 oprawy LED, moc: 1,7 kW, szacowane roczne zużycie energii: 14,9 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 342,5 MWh (96%)
 
Tunel przy ul. Złotej i al. Jana Pawła II (wjazd na pętlę autobusową)
Przed modernizacją: 126 opraw sodowych, średnioroczne zużycie energii 171,5 MWh.
Po modernizacji: 28 opraw LED,  średnioroczne zużycie energii: 13,0 MWh.
Oszczędność w zużyciu energii: 158,5 MWh (90%)
 
 
Przejścia podziemne
 
Most Poniatowskiego – przejście podziemne
Przed modernizacją: 15 oprawy sodowe, moc: 1,4 kW, szacowane roczne zużycie energii: 12,3 MWh
Po modernizacji: 7 oprawy LED, moc: 0,3 kW, szacowane roczne zużycie energii: 2,6 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 9,7 MWh (79%)
 
Ciąg pieszy w tunelu ulicy Pułkowej
Przed modernizacją: 12 oprawy sodowe, moc: 2,2 kW, szacowane roczne zużycie energii: 19,3 MWh
Po modernizacji: 11 oprawy LED, moc: 0,2 kW, szacowane roczne zużycie energii: 1,8 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 17,5 MWh (91%)
 
al. Prymasa Tysiąclecia – tunel pieszo-rowerowy
Przed modernizacją: 133 oprawy sodowe, moc: 3,7 kW, szacowane roczne zużycie energii: 32,4 MWh
Po modernizacji: 50 oprawy LED, moc: 0,8 kW, szacowane roczne zużycie energii: 7,0 MWh
Oszczędność w zużyciu energii: 25,4 MWh (78%)
 
Warto pamiętać, że modernizacje przynoszą korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze. Dla wygenerowanej rocznej oszczędności na poziomie 2 389 MWh zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza są następujące:
CO2 = 1 859 ton
SO2 = 1,8 ton
NOx = 1,8 ton
CO = 0,7 ton
Pył całkowity = 0,11 ton
 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW

Advertisement