Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2017-01-13)  

SmartSave – inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym firmy ECS

Rozwojowi gospodarki towarzyszy nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię. Wysokie koszty wydobycia węgla kamiennego, jego przetwarzania oraz transportu stały się bodźcem do inwestowania w nowocześnie technologie. Prym w tej dziedzinie w ostatnim czasie stanowią inwestycje w obszarze modernizacji oświetlenia ulicznego.


Oświetlenie uliczne to ogromny konsument energii
 
W Polsce większość lamp ulicznych to wciąż stare latarnie, z czego ponad 60% to lampy sodowe. Wymiana na oświetlenie LED wraz z zaawansowanym systemem sterowania pozwala znacznie zredukować koszty energii uzyskując nawet 80% oszczędności przy założeniu, że modernizacji starego oświetlenia będzie towarzyszyć instalacja inteligentnych systemów sterowania, które nie tylko znacząco wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ale przede wszystkim gwarantują uzyskanie maksymalnych efektów oszczędnościowych. Przy zainstalowaniu jedynie opraw LED-owch zarówno korzyści jak i efektywność są ograniczone.

 

 
Korzyści modernizacji samego oświetlenia drogowego są następujące:
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej,
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa publicznego,
  • dostosowanie mocy oświetlenia do indywidualnych parametrów jezdni i terenu,
  • poprawa wizerunku miasta,
  • redukcja światła przeszkadzającego,
  • obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
  • możliwość sprawniejszego sterowania oświetleniem.
 
Nie bez znaczenia jest fakt, że inwestycje w modernizację oświetlenia zwracają się w 100% w ciągu kilku lat.


SmartSave – inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym
 
Electronic Control Systems S.A. jako integrator systemu sterowania nowoczesnym oświetleniem miejskim kreuje innowacyjny kierunek rozwoju inteligentnego miasta i wprowadza nową jakość w tego typu rozwiązaniach. SmartSave – inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym, został przygotowany w oparciu o rozwiązania technologiczne naszego strategicznego Partnera – firmy Huawei.
 
 
 
 
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy w technologii LED, przynosi znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Z kolei nowoczesne oprawy oświetleniowe stanowią bazą dla rozbudowy infrastruktury typu SmartCity. Innowacyjny system SmartSave dzięki technologii opartej na sieci typu MESH (ZigBee & 6LoWPAN) umożliwia wydajne i zaawansowane technologicznie monitorowanie infrastruktury wokół miast i gmin. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii o wspomniane 80% oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla.
 
W celu zwiększenia kontroli i efektywności oświetlenia ulicznego, rozwiązanie SmartSave integruje szereg możliwości inteligentnego miasta:
 • automatycznie lokalizuje i pozycjonuje usytuowanie każdej oprawy w oparciu o długości i szerokości geograficzne według systemu zarządzania GIS,
 • automatycznie dostosowuje czas oświetlenia w zależności od pory dnia, miesiąca i roku,
 • automatycznie dostosowuje natężenie oświetlenia do aktualnego ruchu oraz warunków pogodowych,
 • automatycznie podaje stan pracy lamp, ilość włączeń, czas włączenia, moc czynną, moc bierną, współczynnik mocy, temperaturę modułu i natężenie prądu,
 • automatycznie wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia lamp, co wraz z funkcją lokalizacji znacząco obniża koszty serwisu oświetlenia,
 • daje możliwość pracy systemu przy brakach dostępu do Internetu,
 • posiada interfejs użytkownika w języku polskim,
 • jest systemem otwartym i pozwala na integrację z urządzeniami różnych producentów dzięki wykorzystaniu ogólnoświatowego standardu NEMA.
 
Przegląd połączonego rozwiązania oświetlenia miasta SmartSave:
 
 
 
 
Technologia SmartSave jest nowatorskim elementem infrastruktury sieci bezprzewodowej łączącym oszczędność energii w oświetleniu publicznym z platformami zarządzania SmartCity w miastach i gminach. Oferuje nowe inteligentne usługi, komunikuje się i współdziała z tysiącami urządzeń i wprowadza rewolucję w postaci „inteligentnych miast”. Poprzez platformę mogą być realizowane różne funkcjonalności. Najważniejsze z nich to: sterowanie oświetleniem, a także monitoring służb miejskich, natężenia ruchu, miejsc parkingowych, warunków atmosferycznych zarządzanie i nadzór nad wywozem śmieci, sterowanie ruchem komunikacji miejskiej, zarządzanie informacjami na przystankach, siecią rowerów miejskich, zdalne odczyty liczników prądu, gazu, wody, a nawet śledzenie osób o ograniczonej samodzielności tj. dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.
 
Przy kompleksowym rozwiązaniu SmartSave, firma Electronic Control Systems S.A., oprócz standardowej transakcji kupna-sprzedaży wprowadza także nowy system finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego w miastach i gminach – ESCO. Oferujemy wsparcie dla miast i gmin poprzez możliwość realizacji modernizacji oświetlenia w formule finansowania inwestycji z oszczędności energii, jakie daje budowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym SmartSave.
 
MODEL ESCO - PPP Partnerstwo Publiczno Prywatne polega na finansowaniu modernizacji oświetlenia bądź rozbudowy infrastruktury typu SmartCity przez inwestora (np. Electronic Control Systems), który finansuje całość inwestycji, a Klient – Gmina spłaca koszt inwestycji w ratach z oszczędności uzyskanych na mniejszym zużyciu energii elektrycznej.
 
Zaletami takiego modelu są:
 • ryzyko inwestycyjne i finansowe po stronie ESCO / inwestora – strony trzeciej,
 • inwestycja spłacana z uzyskiwanych oszczędności (przedsięwzięcie samofinansujące się,)
 • brak zaangażowania środków finansowych po stronie Klienta,
 • gwarantowany i mierzalny efekt,
 • wymiar ekonomiczny i ekologiczny projektów.
 
Modernizacja oświetlenia jest początkiem tworzenia infrastruktury typu SmartCity, tj. inteligentnego miasta. Coraz więcej polskich miast i gmin decyduje się na inwestowanie w tę technologię, a ich liczba sukcesywnie wzrasta. Proces ten składa się z kilku etapów. Pierwszym elementem jest dokładna inwentaryzacja, gdzie ocenie podlega infrastruktura i zagospodarowanie obszaru. W celu uzasadnienia celowości przedsięwzięcia modernizacyjnego, przed realizacją inwestycji należy wykonać audyt efektywności energetycznej. Zobowiązuje do tego Ustawa o efektywności energetycznej oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii (Dz.U z 2012 r., poz. 962).
 
Audyt efektywności energetycznej obejmuje ocenę stanu technicznego instalacji, w ramach której wykonywane są następujące czynności:
 • inwentaryzacja techniczna,
 • oszacowanie zużycia energii na podstawie zinwentaryzowanej mocy zainstalowanej (nie przyjmuje się zużycia energii elektrycznej z faktur),
 • wykonanie pomiarów, jeżeli jest to konieczne, do oceny stanu istniejącego,
 • określenie czynników wpływających na zużycie energii (wizja lokalna i rozmowy z użytkownikami),
 • przedstawienie, w jednostkach fizycznych, całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii.
 
Na podstawie zebranych danych, analizy kosztów inwestycji, posiadanych funduszów oraz oczekiwań opracowuje się projekt modernizacji. Prawidłowo opracowany projekt i jego rzetelna realizacja pozwalają na kompletne i profesjonalne przeprowadzenie innowacji w zakresie instalacji świetlnych. Ważne, aby na tym etapie przewidzieć, jak daleko zostanie projekt doprowadzony, czy będzie to sterowanie oświetleniem czy zostanie stworzony system pełnego inteligentnego miasta.
 
 
Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84
32-083 Balice (Kraków)
tel.: +48 (12) 658 74 36
fax.: +48 (12) 443 11 00
e-mail: sekretariat@ecs.com.pl
WWW: www.ecs.com.pl
 
 


 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW