Oświetlenie profesjonalne | drogi i ulice  (2020-01-31)   ZDM Warszawa

W Warszawie ZDM skontrolował oświetlenie niektórych ulic

Nadzór nad oświetleniem infrastruktury drogowej wymaga ciągłej kontroli nie tylko stanu technicznego, ale również parametrów fotometrycznych. Warszawski Zarząd dróg Miejskich przeprowadził niedawno pomiary kontrolne w miejscach gdzie w ubiegłym roku przeprowadzono modernizacje i inwestycje drogowe.

  Pomiary kontrolne prowadzono m.in. w miejscy zeszłorocznej modernizacji na ul. Podczaszyńskiego oraz na przejściach dla pieszych przez ul. Słowackiego. Do tego zadania wykorzystano najwyższej klasy urządzenia pomiarowe, aby mieć pewność, że latarnie zapewniają odpowiedni poziom oświetlenia.
 
Pracownicy wydziału oświetlenia ZDM mają do dyspozycji luksomierz – urządzenie służące do pomiaru poziomu natężenia światła, miernik luminancji – urządzenie służące do pomiaru ilości światła odbitego od powierzchni jezdni oraz miernik barwy światła – urządzenie służące do pomiaru barwy światła, które jest emitowane przez oprawy oświetleniowe. Urządzenia posiadają świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące Urzędu Miar.
 
Wszystkie te urządzenia służą do pomiaru parametrów oświetlenia, których graniczne poziomy są określone w normie PN-EN 13201-3: 2016-03 Oświetlenie dróg. Dla każdej ulicy w Warszawie przypisana jest tzw. klasa oświetleniowa, a co za tym idzie minimalne poziomy natężenia światła i luminancji. Dodatkowo, dla nowo projektowanych instalacji, określamy również maksymalny poziom barwy światła – dla większości warszawskich ulica barwa światła powinna się mieścić w przedziale 3000 – 3700 K.
 
Dzięki nowoczesnej aparaturze ZDM może nie tylko sprawnie typować ulice, które wymagają modernizacji w pierwszej kolejności, ale również weryfikować wykonane już instalacje oświetleniowe. To szczególnie ważne, bo prawidłowe oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo na drogach.
 
Źródło: ZDM Warszawa
 

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW