Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-12-29)   LUG

Wynik przetargu w największym projekcie modernizacji oświetlenia w Polsce potwierdzony

W dniu 22 grudnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła odwołanie firmy Signify w postępowaniu przetargowym na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawa.

 

 

Oznacza to, że wybór najlepszej oferty, o której pisaliśmy już w dniu 16 grudnia w materiale Warszawa wybrała dostawcę 38,5 tys. opraw LED do oświetlenia ulicznego,  jest ostateczny. Zwycięzcą postępowania przetargowego jest polski producent oświetlenia działających na rynkach międzynarodowych LUG Light Factory, spółka zależna LUG S.A., która dostarczy ponad 38,5 tys. opraw ulicznych dla stolicy.

Przetarg „Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” została ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w dniu 7 lipca 2020 r. Termin składania dokumentów określono na 23 września. Do przetargu zgłosiło się sześć firm: Schreder Polska Sp. z o.o., Signify Poland sp. z o.o., Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, Lug Light Factory Sp. z o.o., Konsorcjum Firm Pollight Sp. z o.o. i E.C. Leditech Ltd. oraz Electra M&E Polska Sp. z o.o.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym odbyło się w dniu 23 września 2020 r., a w dzień później tzn. 24 września ogłoszono wyniki przetargu. Ofertę najlepiej spełniająca kryteria oceny złożyła firma LUG.

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego, nowe lampy będą instalowane etapami, ostatnia partia powinna pojawić się na ulicach miasta w grudniu 2022 roku jednakże termin ten wymaga potwierdzenia w ramach umowy. Całkowita wartość oferty wynosi 32.077.690,26 zł brutto. Zamawiającemu (Miasto Stołeczne Warszawa) przysługuje także tzw. „prawo opcji” co oznacza, że bez dodatkowego przetargu będzie mógł zwiększyć ilość opraw LED na wartość odpowiadającą dodatkowym 5 mln zł brutto.


Jedyne w swoim rodzaju

Oprawy uliczne powstaną na indywidualne zamówienie miasta stołecznego Warszawa. Oznacza to, że zostaną od początku zaprojektowane i wykonane przez projektantów LUG Light Factory Sp. z o.o. wg. wytycznych Zarządu Dróg Miejskich.

 
To niezwykły zaszczyt móc przygotować autorski projekt oświetlenia dla stolicy. Nowe oprawy LED będą jedyne w swoim rodzaju. Dzięki zaprojektowaniu unikalnego kształtu w dwóch rozmiarach Warszawa będzie oświetlona zgodnie z ideą spójności stylistycznej przy zachowaniu najwyższych parametrów skuteczności świetlnej. Oprawy będą wyposażone w gniazda Zhaga umożliwiające im w przyszłości montaż sterowników do systemu zarządzania oświetleniem – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A. i LUG Light Factory Sp. z o.o. – Projekt będzie realizowany kompleksowo. Za wdrożenie systemu zdalnej kontroli funkcjonowania oraz inwentaryzacji infrastruktury odpowiedzialna będzie spółka BIOT sp. z o.o. wchodząca w skład naszej Grupy Kapitałowej.

16 mln zł extra w budżecie Warszawy

Efektem inwestycji stołecznego Ratusza będzie trzykrotne zmniejszenie się kosztów energii elektrycznej. Oszczędność z tytułu mniejszego poboru energii wyniesie ok. 38 GWh (gigawatogodzin) rocznie, zmniejszając rachunki za prąd o kwotę ok. 16 mln zł. Dzięki temu zwrot kosztów inwestycji nastąpi w ciągu trzech lat.

Dzięki bez narzędziowemu systemowi montażu oprawy będą także łatwiejsze w montażu i obsłudze. Elementy konstrukcyjne oprawy, jak również wszystkie połączenia elektryczne zostały zaprojektowane w taki sposób aby serwisowanie ich było szybkie i proste, a w konsekwencji również tańsze. Dzięki takiemu podejściu i obudowie wykonanej ze stopów aluminium, oprawy przetrwają kilkadziesiąt lat i będą spełniać wymogi Dyrektywy o prawie do naprawy”, która wejdzie w życie w kwietniu 2021 roku.

W przyszłości na niższe koszty eksploatacji wpłynie także zastosowanie systemu zarządzania oświetleniem, dzięki któremu informacja o awarii konkretnej oprawy będzie trafiała bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich bez konieczności wysyłania na miejsce serwisantów. To kwestia przyszłych decyzji, ale oprawy LUG już teraz wyposażone będą w gniazda Zhaga, które umożliwią integrację z systemem.


Jedna z największych inwestycji oświetleniowych w Europie

Rozstrzygnięty przetarg dotyczy wymiany oświetlenia na głównych ulicach Warszawy. W planach jest jeszcze wymiana oświetlenia na wysokich masztach na węzłach drogowych oraz na zabytkowych ulicach. Oznacza to, że całkowita pula wymienionego oświetlenia wzrośnie do ilości 43 tys. opraw. Planowana modernizacja w Warszawie będzie największym tego typu projektem w Polsce, a także jednym z największych w Europie. W latach 2017 – 2020 wymieniono 56 tysięcy opraw oświetleniowych w Manchesterze i 12 tysięcy w Londynie. W Santander w Hiszpanii zakończono niedawno wymianę 23 tysięcy opraw, a w Wiedniu trwa obecnie wymiana 60 tysięcy opraw.

Źródło: LUG

Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW