Oświetlenie profesjonalne | źródła światła  (2016-06-03)   Osram Opto Semiconductors

TEN° – nowy sposób sortowania diod LED firmy Osram Opto Semiconductors

Specyfika ludzkiego narządu wzroku i procesu widzenia sprawia, że przy rozbudowanych instalacjach oświetleniowych różnice jasności poszczególnych opraw są tolerowane względnie dobrze, natomiast różnice w barwie światła, a także odcieniu barwy światła białego, są zauważalne bardzo łatwo. W przypadku, gdy różnice odcienia światła białego są znaczne, następuje trudne do akceptacji pogorszenie efektu estetycznego.

 

Oświetlenie światłem białym LED o niejednorodnej temperaturze barwowej psuje efekt estetyczny


Mimo wyraźnego postępu technologicznego w produkcji półprzewodnikowych diod świecących LED, nadal mamy do czynienia z rozrzutem wartości temperatury barwowej światła białego poszczególnych egzemplarzy. Podstawowym powodem jest niestabilność technologii produkcji złącza półprzewodnikowego, w wyniku której praktycznie każda partia produkcyjna różni się od innych, a różnice występują nawet w ramach tej samej partii. Kolejnym powodem jest silna zależność widma światła emitowanego przez diodę od temperatury pracy złącza i natężenia płynącego przez nie prądu. Wprawdzie natężenie prądu może być stabilizowane z dużą dokładnością, jednak stabilizacja temperatury jest znacznie trudniejsza i w rezultacie temperatury barwowe światła białego poszczególnych diod różnią się. Z tych względów diody LED świecące światłem białym muszą być po procesie produkcyjnym sortowane (ang. binning) w grupy, tzw, biny, pod względem barwy emitowanego światła. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest zazwyczaj temperatura barwowa.
 
Niestety na skutek pewnych niedokładności wynikających z określenia przestrzeni barw CIE 1931 2° xy stosowanej obecnie jako podstawa pomiarów, nawet w obszarze przesortowanej grupy diod LED o parametrach barwowych światła uznawanych dotychczas za jednorodne, mogą występować zauważalne różnice. Aby poprawić sytuację firma Osram Opto Semiconductors opracowała nowy sposób selekcji oparty o przestrzeń barw CIE 2015 10° u’v’ opracowaną niedawno przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową. Uwzględnia ona wiedzę o fizjologii kątów widzenia, dzięki czemu umożliwia znacznie precyzyjniejsze pomiary różnic w postrzeganiu barw. W przeciwieństwie do dotychczasowej przestrzeni barw CIE 1931 2°, nowa przestrzeń CIE 2015 10° znacznie lepiej odpowiada fizjologicznemu postrzeganiu kolorów. Zapewnia to dokładniejszą selekcję (binowanie) diod LED. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia jednorodności barwy przy oświetlaniu oprawami reflektorami i typu downlight, w których zastosowano pojedyncze białe diody LED COB. Firma Osram Opto Semiconductors nadała nowemu sposobowi selekcjonowania białych diod LED nazwę TEN°.

 

Oprawy Osram White Spots z diodami LED wyselekcjomowanymi metodą TEN° o jednorodnej temperaturze barwowej


Na nowy sposób selekcji TEN° stosowany przez Osram Opto Semiconductors złożyły się zatem:

1) zamiana przestrzeni barw CIE 1931 na przestrzeń CIE 20152) przejście od 2° do 10° pola widzenia znacznie bliższego rzeczywistej ocenie różnic w barwie światła3) przejście od skali xy z epilpsami MacAdama do okręgów u’v’.

Sortowanie (binning) TEN° zostało po raz pierwszy zastosowane przy produkcji trzeciej generacji diod Soleriq S 13, co zapewni im optymalną jednorodność barwy. Nowe diody będą nadal oznaczane standardem CIE 1931 2°, co zapewni kompatybilność z dotychczasową klasyfikacją. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa klasyfikacja TEN°, która zapewni lepszą jednorodność białej barwy światła ważną szczególnie np. w oświetlaniu wnętrz sklepowych.
 
Oczywiście trzecia generacja diod Soleriq odpowiadają obowiązującym normom branżowym i nadal są w pełni kompatybilne ze stosowanym dotychczas selekcjonowaniem. Binning TEN° jest po prostu dodatkową, bardzo przydatną właściwością poprawiającą dokładność selekcji – powiedział Alexander Wilm, Główny Ekspert w zakresie oświetlenia ogólnego w firmie Osram Opto Semiconductors.


Opracował: Marek Kołakowski na podstawie materiałów firmy Osram Opto Semiconductors

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW