Oświetlenie profesjonalne | tereny miejskie  (2017-12-22)   PHILIPS LIGHTING

Aplikacja pomoże zbierać i analizować dane nt. wpływu publicznych projektów oświetleniowych

Firmy Philips Lighting i SAP uruchomiły nową aplikację, której pozwoli władzom miejskim, właścicielom obiektów i izbom turystyki w zbieraniu i analizowaniu dokładnych danych na temat wpływu publicznych projektów oświetleniowych na społeczeństwo i media oraz zbadać społeczny i ekonomiczny wpływ oświetlania zabytków miasta.

 


Informacje z aplikacji pomogą władzom miejskim dotrzeć do obywateli i poprawić strategie mające na celu pobudzenie turystyki i zwiększenie wartości lokalnej gospodarki.
 
Uruchomienie nowej aplikacji, ogłoszone podczas targów Smart City Expo w Barcelonie, jest wynikiem współpracy firmy Philips Lighting i firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania SAP. Aplikacja łączy system analizy obrazu, opracowany przez firmę Philips Lighting, identyfikujący zdjęcia oświetlenia architektonicznego zamieszczane w mediach społecznościowych takich jak Instagram, z platformą SAP w chmurze, która gromadzi dane na temat tego, jakie informacje są publikowane w określonych mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych o danym obiekcie architektonicznym. Rezultatem jest nieoceniony zestaw wskaźników tworzonych przez opinię publiczna, mierzący odczucia związane z oświetleniem architektonicznym konkretnego budynku czy pomnika.
 
Aplikacja pokazuje, w jaki sposób technologia może pomóc w obliczeniu zwrotu z inwestycji w oświetlenie architektoniczne. Dla przykładu, dane z aplikacji pomogą władzom miejskim zidentyfikować najpopularniejsze pokazy świetlne i udoskonalić strategie oświetleniowe, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. Staje się to coraz ważniejsze, ponieważ jednostki wchodzą w interakcję ze swoim otoczeniem w nowy, innowacyjny sposób; na przykład oświetlenie mostu może być sponsorowane przez organizację charytatywną, która umożliwia darczyńcom głosowanie na preferowany projekt oświetlenia. Ponadto w świecie, w którym staramy się znaleźć nowe i innowacyjne sposoby, aby miasta stały się bardziej inteligentne, aplikacja analizy wpływu społecznego może być wykorzystywana do tworzenia nowych możliwości biznesowych dla lokalnej gospodarki.
 
Badanie [1]  na temat wpływu oświetlenia publicznego, przeprowadzone przez firmę Philips Lighting, ujawniło, że miejsca i obiekty, które zostały dynamicznie oświetlone zyskują nową, dodatkową rolę. Władze miejskie oraz organizacje publiczne i prywatne wykorzystują instalacje świetlne do upiększania i promowania miast, w celu przyciągnięcia turystów, promowania zdrowia i zdrowego stylu życia. Rewitalizuje się również zapomniane, podupadające miejsca, których budynki, mosty i pomniki stają się dziełami sztuki.
 
Światło użyte w dynamiczny, kreatywny sposób może przekształcić nawet najprostszy obiekt w dzieło sztuki. Nowa aplikacja będzie kontekstualizować posty zamieszczane w mediach społecznościowych świadczące o wartości dynamicznego oświetlenia architektury nie tylko z perspektywy społecznej i kulturowej, ale także ich potencjalnego wpływu na lokalną gospodarkę. Narzędzie analityczne przetwarza wszystkie dostarczane dane. Może je wizualizować, wysyłać raporty i przekazywać miastom alerty. Ponadto wskaże tylko te posty, które są w danej sytuacji istotne, na przykład: zignoruje korek drogowy na moście, ale zarejestruje nastroje związane z oświetleniem – powiedział Jacques Letzelter, Dyrektor ds. globalnego biznesu w segmencie publicznym firmy Philips Lighting.
 
Media tradycyjne i społecznościowe odzwierciedlają wpływ instalacji oświetleniowych na postawę obywateli i lokalnej społeczności. Przykładem tego jest The Bay Lights, rzeźba świetlna na moście San Francisco Bay, która okazała się mieć ogromny, pozytywny wpływ na lokalną społeczność.
 
Dane liczbowe dla The Bay Lights2
  • 50 milionów ludzi zobaczyło oryginalną instalację
  • Ponad 100 000 wyświetleń w serwisie YouTube
  • Ponad 650 milionów wzmianek w mediach tradycyjnych i społecznościowych
  • Pobudzenie lokalnej gospodarki o 18 milionów USD

 [1] Badanie skutków "Light Empowers Places" (Światło nadaje obiektom moc)  przeprowadzone przez firmę Philips Lighting w 2016 r.


Źródło: Philips Lighting

Treści powiązane:Komentarze:


OŚWIETLANIE OBIEKTÓW